Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

fot.Mirosław Żak, pracownia fotograficzna MNK

Lekcje muzealne - dla klas 1-6 szkoły podstawowej

Uczestnicy zajęć mają okazję pracować z dziełami sztuki i cennymi zabytkami bezpośrednio w galeriach. Wykorzystujemy techniki aktywizujące, mające pobudzić do samodzielnego myślenia i tworzenia własnych opinii: karty pracy, dyskusję, pracę w grupach.

SZTUKA

Tematy skierowane do młodszych odbiorców mają na celu prezentację różnych aspektów sztuk wizualnych. Zajęcia wprowadzają w świat sztuki poprzez obserwację i samodzielną twórczość, a poprzez doświadczenie i wspólną zabawę dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sztuki oraz z materiałami, tworzywami artystycznymi. Poznają strukturę dzieła sztuki oraz tajniki pracowni artystów z różnych epok, w tym także twórców sztuki współczesnej. W ramach zajęć młodzi widzowie dowiadują się też, czym jest muzeum, jakie są jego zadania i dlaczego tak ważne jest, aby z klasą, a także samodzielnie przychodzili oglądać wystawy sztuki.

 

 1. Przygody ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: muzeum - jego działanie, historia, architektura, kolekcja, kolekcjonowanie, sztuka, dzieło sztuki, zabytek, artysta, muzealnik
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych.

 2. Czy woda jest niebieska a jabłko okrągłe? O kolorach i kształtach w sztuce współczesnej / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa-klucze: malarstwo, barwa, kolory zimne i ciepłe, podstawowe i pochodne, koło barw, realizm, abstrakcja, proporcje, figury, bryły, kształty, geometria, kompozycja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.
  Lekcja dostępna od 22 kwietnia 2018 do 22 grudnia 2019

 3.  W pracowni dawnego artysty / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  słowa-klucze: mistrz, warsztat, rzeźba, malarstwo tablicowe, ikona, tempera, pigment, barwnik, spoiwo, złocenia, rodzaje drewna, Wit Stwosz
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 4. Zmysły artysty - w pracowni malarza / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: pracownia, artysta, Jan Matejko, zmysły, inspiracja, faktura, szkic, plama, podobrazie, media, akcesoria malarskie: sztaluga, blejtram, paleta
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych

 5. W pracowni artysty / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: artysta, szkic, projekt, model, pracownia, obraz, płótno, podobrazie, sztaluga, paleta malarska, farby, olej lniany, rama, werniks, faktura, glina, dłuto, metal, kamień, odlew
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.


 6. W pracowni współczesnego artysty / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa-klucze: pracownia, model, akcesoria malarskie – płótno, deska, szkicownik, pędzel, szpachelka, paleta, farba, techniki współczesne (np. instalacja, kolaż, asamblaż, ambalaż, video, performance)
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
  Lekcja dostępna od 22 kwietnia 2018 do 22 grudnia 2019

 7. Co się robi z gliny? / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: glina w historii, sztuka użytkowa, rzemiosło, ceramika, kamionka, fajans, porcelana, manufaktura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkoły podstawowej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących i niewidomych.

 8. Słońcem malowane. Witraże / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego i wystawa "Wyspiański"
  słowa-klucze: witraż - historia i technika, projekt, karton, światło, barwa, sztuka monumentalna, malarstwo
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
  W czasie trwania wystawy "Wyspiański" od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019,  lekcja będzie się odbywała częściowo na tej wystawie.

 9. Opowieść o witrażu / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze: Józef Mehoffer, technika i historia witrażu, kwatera, karton, ołów, kompozycja, światło, kolor konserwacja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.

 10. Co ja zrobię z tej twarzy? – zabawy z portretem / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: portret, autoportret, portret zbiorowy, wizerunek, postać, sylwetka, model, karykatura, rekwizyt, poza, gest
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 11. Jak Cię widzą... Sztuka portretowania / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: portret realistyczny, reprezentacyjny, oficjalny, psychologiczny, prywatny, autoportret, model, pozowanie, poza, gest, ubiór, atrybut, rekwizyt
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 12. Muzyczny dom – Karol Szymanowski w Atmie / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem
  słowa-klucze: kompozytor, muzeum biograficzne, folklor góralski, balet, pantomima, harnaś
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 13. Kim byli harnasie – opowieść o muzyce / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem
  słowa-klucze: gwara, folklor góralski, harnaś, baca, juhas, balet, pantomima, legenda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 14. Łąka w kościele? Życie i sztuka Stanisława Wyspiańskiego / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański"
  słowa-klucze: Młoda Polska, sztuka, teatr, artysta, Paryż, Kraków, Wawel, witraż, polichromia
  Lekcja polecana dla klas 1-6 szkół podstawowych.
  Dostępna od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019

 15. Kubek w kubek? Lekcja dizajnu / Gmach Główny MNK, wystawa: "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989"
  słowa-klucze: dizjan, wzornictwo, projektowanie, funkcja, forma, użytkowość, komfort, przedmiot, produkt, marka, przemysł, technologia, eksperyment, przestrzeń publiczna, lokalność, folklor, natura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.
  Lekcja dostępna od 6 kwietnia do 19 sierpnia 2018


Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku SZTUKA 

CZAS I PRZESTRZEŃ 

Lekcje dotyczą różnych opowieści, których źródłem są eksponaty zgromadzone w muzeum. Zajęcia przybliżają ich  historię – tę ze szkolnych podręczników, ale także historie – bardziej prywatne i jednostkowe. Przedmiotem lekcji są tez świadectwa ludzkiej pamięci i wierzeń – legendy, mity, baśnie. Dzięki nim uczniowie poznają panujące dawniej obyczaje, obrzędy i zmieniające się mody. Zajęcia, rozwijając wyobraźnię, są również okazją do kształtowania postaw szacunku wobec przeszłości i pamiątek historycznych, także tych związanych z własną rodziną i otoczeniem.

 

 1. Czyja to pięta, kto zapamięta? O mitologii / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  słowa-klucze: mit, mitologia, atrybut, Olimp, bogowie i bohaterowie mitologiczni: Zeus, Europa, Hermes, Merkury, Apollo, Muzy, Hades, Homer, pięta Achillesa, ośle uszy, Argusowe oczy, jabłko niezgody, koń trojański, narcyz
  Lekcja polecana dla klas 1-6 szkół podstawowych.

 2. Święci, anioły i legendy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  słowa-klucze: średniowiecze, święty, anioł, atrybut, złoto, nimb, aureola, ikona, obraz, historie o świętych, Biblia, Złota Legenda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 3. Namaluj mi bajkę. Legendy, baśnie, mity w obrazach / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: baśń, legenda, mit, mitologia, opowieść, pieśń, lirnik, tradycja, obyczaj, atrybut, bogowie, smok wawelski, lajkonik, Wanda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 4. Dwie wieże i Stańczyk – krakowskie legendy w Domu Jana Matejki / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: legenda a historia, Kraków, zabytek, pamiątka historyczna, rzemieślnik, cech, godło, Stańczyk.
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 5. Rycerz i jego zbroja / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa-klucze: wzór osobowy rycerza, "rycerskość" dzisiaj, pasowanie na rycerza, kodeks rycerski, turnieje rycerskie, elementy zbroi, broń rycerza, giermek, paź, dama serca
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 6. Co nam mówią herby dawnej Polski / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek", wystawa "Kraków na wyciągnięcie ręki"
  słowa-klucze: heraldyka, herb, godło, kartusz, rodzaje herbów (rodowe, miast, ziem), różne techniki wykonywania herbów: rzeźbiony, malowany na desce, płótnie, na ścianie
  Lekcja polecana dla klas 1-6 szkół podstawowych

 7. Komu bije dzwon Zygmunta. Historia w obrazach, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: historia, kronikarz, malarstwo historyczne, archeologia, ojczyzna, bohater narodowy, bitwa, hołd, Rynek krakowski, król Zygmunt I Stary, Stańczyk, zabory, powstania narodowe, Tadeusz Kościuszko, Napoleon
  Lekcja polecana dla klas 1-6 szkół podstawowych

 8. Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło artystyczne, chronologia, epoka
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 9. Jak powstają ubrania? Historia mody / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: rzemiosło artystyczne, moda, elementy stroju, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 10. Zagadki starego domu, czyli jak żyło się dawniej? / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze: historia domu, życie artysty, przeznaczenie wnętrz, meble, sprzęty, obyczajowość, rodzina, wychowanie dzieci, spędzanie wolnego czasu, zabawy
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 11. Kto Ty jesteś? Muzealna lekcja patriotyzmu / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa-klucze: państwo, naród, symbol narodowy, język ojczysty, hymn, niepodległość, bohater, patriotyzm
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych


 12. Muzeum i jego tajemnice / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 
  słowa-klucze: kolekcjoner, numizmatyk, kolekcja, pieniądz, moneta, klipa, medal, banknot, awers, rewers, znak wodny
  Lekcja polecana dla klas 1-6 szkół podstawowych

 13. Święci, anioły i legendy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek", Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Polski"
  słowa-klucze: średniowiecze, święty, anioł, atrybut, złoto, nimb, aureola, ikona, obraz, historie o świętych, Biblia, Złota Legenda
  Lekcja polecana dla młdoszych klas oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 14. Kraków sto lat temu / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa: "Kraków 1900"
  słowa-klucze:miasto, artysta, spędzanie wolnego czasu, obyczajowość, gry i zabawy dziecięce
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych
  Lekcja dostępna od 22 czerwca 2018 do 2 czerwca 2019

Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku CZAS I PRZESTRZEŃ


PRZYRODA

Lekcje związane z przyrodą, jako ważnym tematem sztuki, wprowadzają uczniów w barwny świat natury, pór roku, zjawisk atmosferycznych, dźwięków, a także zachowań zwierząt domowych, rodzimych i egzotycznych. Uczestnicy zajęć poznają malarstwo pejzażowe dawne i współczesne, dowiadują się, dlaczego przyroda stanowiła tak istotne źródło inspiracji artystów. Uczą się dostrzegać, co o nastroju i psychice artysty może powiedzieć sposób ukazania przez niego krajobrazu. Pory roku i zjawiska przyrody, będące codziennym doświadczeniem każdego, nabierają dodatkowych znaczeń przefiltrowane przez wrażliwość twórców z różnych epok.

 

 1. Bestiariusz. Jakie zwierzęta kryją się w dawnych obrazach i rzeźbach / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  słowa-klucze: średniowiecze, legenda, bestiariusz, baśń, fantastyczne stwory, lew, gryf, smok
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 2. Walka koguta z kotem. Muzealna lekcja przyrody / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  słowa-klucze: przyroda, zwierzęta: dzikie / hodowlane / domowe, stworzenia mitologiczne, pejzaż, malarstwo animalistyczne, malarstwo historyczne, martwa natura, odgłosy zwierząt, kolor, faktura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 3.  Kot Leonarda. Zwierzęta w sztuce / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: przyroda, zwierzęta: dzikie / hodowlane / domowe, zwyczaje i odgłosy zwierząt, krajobraz, pejzaż, portret
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 4. Cztery pory roku. O kolorach i nastrojach w obrazach / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: pory roku, pejzaż, barwy przyrody, zjawiska atmosferyczne, tęcza, koło barw, mieszanie się barw, barwy ciepłe i zimne, nastrój, uczucia
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 5. Co się chowa w cieniu wiązu? Zwierzęta i rośliny z ogrodu Józefa Mehoffera / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze:przyroda, rośliny, zwierzęta, ogród, rabata, prace w ogrodzie, projektowanie ogrodu, pory roku, inspiracje przyrodą w sztuce, dekoracja
  Przy odpowiedniej pogodzie lekcja realizowana częściowo w ogrodzie Domu Józefa Mehoffera.
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 6. Obraz i krajobraz – o pejzażu / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa-klucze: krajobraz, pejzaż, natura, kolor, światło, sztuka współczesna, realizm, abstrakcja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych
  Lekcja dostępna od 22 kwietnia 2018 do 22 grudnia 2019

 Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku PRZYRODA 

 

OFERTA ŚWIĄTECZNA


Zajęcia, które polecamy szczególnie w okresie świątecznym, przybliżają zagadnienia związane z chrześcijańskim rokiem liturgicznym, z Wielkanocą i Bożym Narodzeniem oraz towarzyszącymi im tradycjami i obyczajami. Celem zajęć jest wskazanie ważnych tematów sztuki religijnej, poznanie korzeni i znaczenia świątecznych obyczajów, podkreślenie wielokulturowego i różnorodnego charakteru dziedzictwa Polski.

 1. Boże Narodzenie w malarstwie i w rzeźbie / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek", Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Polski"
  słowa-klucze: chrześcijaństwo, Boże Narodzenie, tradycje i obrzędy świąteczne na Wschodzie i Zachodzie
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 2. Opowieść o Świętym Mikołaju / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek", Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Polski"
  słowa-klucze: Święty Mikołaj, atrybut, ikona, legenda, malarstwo tablicowe
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 3. Śpiewajcie Aniołowie – polichromia kościoła Mariackiego / Dom Jana Matejki
  słowa klucze: anioł (posłaniec, pośrednik, opiekun, strażnik), atrybut, polichromia, fresk, dekoracja, prezbiterium, nawa
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 4. Przy polskim stole. Historia kuchni, świąteczne obyczaje / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: zwyczaje świąteczne, savoir-vivre, tradycja, zastawa stołowa, dawne naczynia, życie codzienne w dawnych epokach
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

LEKCJE MUZEALNE - OPŁATY, REZERWACJA

 

KO-LEKCJA Z KLASĄ - aktywne oprowadzanie
Zajęcia polecane dla klas 4-6 szkół podstawowych

 1. Pałac Biskupa Erazma Ciołka / Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek"
  słowa-klucze: średniowiecze, renesans, barok, ołtarz, symbole i atrybuty świętych, portret, portret trumienny, Wit Stwosz

 2. Pałac Biskupa Erazma Ciołka / Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej"
  słowa klucze: ikona, cerkiew, kanon, prawosławie, kościół grekokatolicki, wielowyznaniowość
 3. Dom Józefa Mehoffera
  słowa klucze: Józef Mehoffer – życie i twórczość, wnętrze domu w XIX w., życie rodzinne i obyczaje czasów Mehoffera, ogród, inspiracje przyrodą w sztuce

 4. Dom Jana Matejki
  słowa klucze: Jan Matejko – życie  i twórczość, pamiątki osobiste, rekwizyty malarskie, patriotyzm, pracownia, dom i wnętrza w XIX wiek

 5. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa klucze: malarstwo i rzeźba,  historia Polski w XIX wieku, malarstwo historyczne, pejzaż, portret, malarstwo olejne, Jan Matejko

 6. Gmach Główny / Galeria "Broń i barwa w Polsce"
  słowa klucze: rycerz, zbroja, żołnierz, mundur, odznaczenia, Legiony, I wojna światowa
 7. Gmach Główny / Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka, wyposażenie wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne, zwyczaje świąteczne, tradycja, królowie, mieszczanie, szlachta

 8. Gmach Główny / wystawa "Wyspiański": (28.11.2017 - 20.01.2019)
  słowa klucze: Młoda Polska, biografia, sztuka, teatr, artysta, Paryż, Kraków, Wawel, witraż, polichromia, pastel, "Wesele"

 9. Gmach Główny / wystawa "Teraz komiks" (02.03 - 22.07.2018)
  słowa klucze: Komiks, plansza, pasek komiksowy, bohater komiksowy,  blaudruk, szkic, twórca komiksu, kolekcja, kolekcjoner, komiks w Polsce przed II wojną światową, w czasach PRL i po 1989 r.

 10. Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa klucze: numizmaty, kolekcjoner, pieniądz, moneta, medal, banknot, papiery wartościowe, starodruk

 11. Pawilon Józefa Czapskiego
  słowa klucze: Józef Czapski, II wojna światowa, Paryż, emigracja, „Kultura”, Polska Ludowa, sztuka współczesna

 12. Ośrodek Kultury Europejskiej  EUROPEUM
  słowa klucze: renesans, barok, klasycyzm, malarstwo religijne, malarstwo rodzajowe, martwa natura, portret, dawne obyczaje i stroje

 13. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem
  Zakopane, Karol  Szymanowski, willa „Atma”, muzyka Karola Szymanowskiego,  kompozytor

 14. Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego / wystawa "Kraków 1900"
  (22.06.2018 – 02.06.2019)
  słowa klucze: miasto, artysta, spędzanie wolnego czasu, życie towarzyskie, kabarety, obyczajowość
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję