Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Lekcje muzealne - przedszkole

Lekcje muzealne - przedszkole

fot.Mirosław Żak, pracownia fotograficzna MNK

Lekcje muzealne - przedszkole

Zajęcia prowadzimy w galeriach i w salach edukacyjnych. W trakcie zajęć uczniowie zapoznają się z oryginalnymi zabytkami i ich historią. Duży nacisk kładziemy na dyskusję i interaktywną formę zwiedzania. Często wzbogacamy lekcję rożnymi działaniami plastycznymi.


SZTUKA

Tematy skierowane do młodszych odbiorców mają na celu prezentację różnych aspektów sztuk wizualnych. Zajęcia wprowadzają w świat sztuki poprzez obserwację i samodzielną twórczość, a poprzez doświadczenie i wspólną zabawę dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi sztuki oraz z materiałami, tworzywami artystycznymi. Poznają strukturę dzieła sztuki oraz tajniki pracowni artystów z różnych epok, w tym także twórców sztuki współczesnej. W ramach zajęć młodzi widzowie dowiadują się też, czym jest muzeum, jakie są jego zadania i dlaczego tak ważne jest, aby z klasą, a także samodzielnie przychodzili oglądać wystawy sztuki.

 

 1. Przygody ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: muzeum - jego działanie, historia, architektura, kolekcja, kolekcjonowanie, sztuka, dzieło sztuki, zabytek, artysta, muzealnik
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych.

 2. Czy woda jest niebieska a jabłko okrągłe? O kolorach i kształtach w sztuce współczesnej / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa-klucze: malarstwo, barwa, kolory zimne i ciepłe, podstawowe i pochodne, koło barw, realizm, abstrakcja, proporcje, figury, bryły, kształty, geometria, kompozycja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.
  Lekcja dostępna od 22 kwietnia 2018 do 22 grudnia 2019

 3. W pracowni dawnego artysty / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  słowa-klucze: mistrz, warsztat, rzeźba, malarstwo tablicowe, ikona, tempera, pigment, barwnik, spoiwo, złocenia, rodzaje drewna, Wit Stwosz
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 4. Zmysły artysty - w pracowni malarza / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: pracownia, artysta, Jan Matejko, zmysły, inspiracja, faktura, szkic, plama, podobrazie, media, akcesoria malarskie: sztaluga, blejtram, paleta
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych

 5. W pracowni artysty / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: artysta, szkic, projekt, model, pracownia, obraz, płótno, podobrazie, sztaluga, paleta malarska, farby, olej lniany, rama, werniks, faktura, glina, dłuto, metal, kamień, odlew
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 6. W pracowni współczesnego artysty / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa-klucze: pracownia, model, akcesoria malarskie – płótno, deska, szkicownik, pędzel, szpachelka, paleta, farba, techniki współczesne (np. instalacja, kolaż, asamblaż, ambalaż, video, performance)
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
  Lekcja dostępna od 22 kwietnia 2018 do 22 grudnia 2019

 7. Co się robi z gliny? / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: glina w historii, sztuka użytkowa, rzemiosło, ceramika, kamionka, fajans, porcelana, manufaktura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkoły podstawowej oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących i niewidomych.

 8. Słońcem malowane. Witraże / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego i wystawa "Wyspiański"
  słowa-klucze: witraż - historia i technika, projekt, karton, światło, barwa, sztuka monumentalna, malarstwo
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
  W czasie trwania wystawy "Wyspiański" od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019,  lekcja będzie się odbywała częściowo na tej wystawie.

 9. Opowieść o witrażu / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze: Józef Mehoffer, technika i historia witrażu, kwatera, karton, ołów, kompozycja, światło, kolor konserwacja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych.

 10. Co ja zrobię z tej twarzy? – zabawy z portretem / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: portret, autoportret, portret zbiorowy, wizerunek, postać, sylwetka, model, karykatura, rekwizyt, poza, gest
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 11. Jak Cię widzą... Sztuka portretowania / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: portret realistyczny, reprezentacyjny, oficjalny, psychologiczny, prywatny, autoportret, model, pozowanie, poza, gest, ubiór, atrybut, rekwizyt
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 12. Muzyczny dom – Karol Szymanowski w Atmie / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem
  słowa-klucze: kompozytor, muzeum biograficzne, folklor góralski, balet, pantomima, harnaś
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 13. Kim byli harnasie – opowieść o muzyce / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem
  słowa-klucze: gwara, folklor góralski, harnaś, baca, juhas, balet, pantomima, legenda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 14. Kubek w kubek? Lekcja dizajnu / Gmach Główny MNK, wystawa: "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989"
  słowa-klucze: dizjan, wzornictwo, projektowanie, funkcja, forma, użytkowość, komfort, przedmiot, produkt, marka, przemysł, technologia, eksperyment, przestrzeń publiczna, lokalność, folklor, natura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.
  Lekcja dostępna od 6 kwietnia do 19 sierpnia 2018
Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku SZTUKA CZAS I PRZESTRZEŃ 

Lekcje dotyczą różnych opowieści, których źródłem są eksponaty zgromadzone w muzeum. Zajęcia przybliżają ich  historię – tę ze szkolnych podręczników, ale także historie – bardziej prywatne i jednostkowe. Przedmiotem lekcji są tez świadectwa ludzkiej pamięci i wierzeń – legendy, mity, baśnie. Dzięki nim uczniowie poznają panujące dawniej obyczaje, obrzędy i zmieniające się mody. Zajęcia, rozwijając wyobraźnię, są również okazją do kształtowania postaw szacunku wobec przeszłości i pamiątek historycznych, także tych związanych z własną rodziną i otoczeniem.

 

 1. Święci, anioły i legendy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  słowa-klucze: średniowiecze, święty, anioł, atrybut, złoto, nimb, aureola, ikona, obraz, historie o świętych, Biblia, Złota Legenda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 2. Namaluj mi bajkę. Legendy, baśnie, mity w obrazach / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: baśń, legenda, mit, mitologia, opowieść, pieśń, lirnik, tradycja, obyczaj, atrybut, bogowie, smok wawelski, lajkonik, Wanda
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych.

 3. Dwie wieże i Stańczyk – krakowskie legendy w Domu Jana Matejki / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: legenda a historia, Kraków, zabytek, pamiątka historyczna, rzemieślnik, cech, godło, Stańczyk.
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 4. Rycerz i jego zbroja / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa-klucze: wzór osobowy rycerza, "rycerskość" dzisiaj, pasowanie na rycerza, kodeks rycerski, turnieje rycerskie, elementy zbroi, broń rycerza, giermek, paź, dama serca
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 5. Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło artystyczne, chronologia, epoka
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 6. Jak powstają ubrania? Historia mody / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: rzemiosło artystyczne, moda, elementy stroju, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 7. Zagadki starego domu, czyli jak żyło się dawniej? / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze: historia domu, życie artysty, przeznaczenie wnętrz, meble, sprzęty, obyczajowość, rodzina, wychowanie dzieci, spędzanie wolnego czasu, zabawy
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 8. Kto Ty jesteś? Muzealna lekcja patriotyzmu / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa-klucze: państwo, naród, symbol narodowy, język ojczysty, hymn, niepodległość, bohater, patriotyzm
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 9. Kraków sto lat temu / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa: "Kraków 1900"
  słowa-klucze: miasto, artysta, spędzanie wolnego czasu, bale i rauty, kabarety, obyczajowość 
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych
  Lekcja dostępna od 22 czerwca 2018 do 2 czerwca 2019.

Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku CZAS I PRZESTRZEŃ

 


PRZYRODA

Lekcje związane z przyrodą, jako ważnym tematem sztuki, wprowadzają uczniów w barwny świat natury, pór roku, zjawisk atmosferycznych, dźwięków, a także zachowań zwierząt domowych, rodzimych i egzotycznych. Uczestnicy zajęć poznają malarstwo pejzażowe dawne i współczesne, dowiadują się, dlaczego przyroda stanowiła tak istotne źródło inspiracji artystów. Uczą się dostrzegać, co o nastroju i psychice artysty może powiedzieć sposób ukazania przez niego krajobrazu. Pory roku i zjawiska przyrody, będące codziennym doświadczeniem każdego, nabierają dodatkowych znaczeń przefiltrowane przez wrażliwość twórców z różnych epok.

 

 1. Bestiariusz. Jakie zwierzęta kryją się w dawnych obrazach i rzeźbach / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galerie: Sztuki Dawnej Polski, Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczpospolitej
  słowa-klucze: średniowiecze, legenda, bestiariusz, baśń, fantastyczne stwory, lew, gryf, smok
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 2. Walka koguta z kotem. Muzealna lekcja przyrody / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  słowa-klucze: przyroda, zwierzęta: dzikie / hodowlane / domowe, stworzenia mitologiczne, pejzaż, malarstwo animalistyczne, malarstwo historyczne, martwa natura, odgłosy zwierząt, kolor, faktura
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 3.  Kot Leonarda. Zwierzęta w sztuce / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: przyroda, zwierzęta: dzikie / hodowlane / domowe, zwyczaje i odgłosy zwierząt, krajobraz, pejzaż, portret
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych

 4. Cztery pory roku. O kolorach i nastrojach w obrazach / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: pory roku, pejzaż, barwy przyrody, zjawiska atmosferyczne, tęcza, koło barw, mieszanie się barw, barwy ciepłe i zimne, nastrój, uczucia
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych

 5. Co się chowa w cieniu wiązu? Zwierzęta i rośliny z ogrodu Józefa Mehoffera / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze:przyroda, rośliny, zwierzęta, ogród, rabata, prace w ogrodzie, projektowanie ogrodu, pory roku, inspiracje przyrodą w sztuce, dekoracja
  Przy odpowiedniej pogodzie lekcja realizowana częściowo w ogrodzie Domu Józefa Mehoffera.
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-3 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 6. Obraz i krajobraz – o pejzażu / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa-klucze: krajobraz, pejzaż, natura, kolor, światło, sztuka współczesna, realizm, abstrakcja
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych
  Lekcja od 22 kwietnia 2018 do 22 grudnia 2019

Przykłady zadań realizowanych podczas lekcji z bloku PRZYRODA 

 


TEMATY ŚWIĄTECZNE
Zajęcia, które polecamy szczególnie w okresie świątecznym, przybliżają zagadnienia związane z chrześcijańskim rokiem liturgicznym, z Wielkanocą i Bożym Narodzeniem oraz towarzyszącymi im tradycjami i obyczajami. Celem zajęć jest wskazanie ważnych tematów sztuki religijnej, poznanie korzeni i znaczenia świątecznych obyczajów, podkreślenie wielokulturowego i różnorodnego charakteru dziedzictwa Polski.

 

 1. Boże Narodzenie w malarstwie i w rzeźbie / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek", Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Polski"
  słowa-klucze: chrześcijaństwo, Boże Narodzenie, tradycje i obrzędy świąteczne na Wschodzie i Zachodzie
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 2. Opowieść o Świętym Mikołaju / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII-XVIII wiek", Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Polski"
  słowa-klucze: Święty Mikołaj, atrybut, ikona, legenda, malarstwo tablicowe
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 3. Śpiewajcie Aniołowie – polichromia kościoła Mariackiego / Dom Jana Matejki
  słowa klucze: anioł (posłaniec, pośrednik, opiekun, strażnik), atrybut, polichromia, fresk, dekoracja, prezbiterium, nawa
  Lekcja polecana dla przedszkoli i 1-6 klas szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 4. Przy polskim stole. Historia kuchni, świąteczne obyczaje / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: zwyczaje świąteczne, savoir-vivre, tradycja, zastawa stołowa, dawne naczynia, życie codzienne w dawnych epokach
  Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1-6 szkół podstawowych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

LEKCJE MUZEALNE - OPŁATY, REZERWACJA
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję