Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

fot.Mirosław Żak, pracownia fotograficzna MNK

Lekcje muzealne - dla klas 7-8 SP i szkół ponadpodstawowych

Tematy zajęć dla starszych grup szkolnych uporządkowane są chronologicznie w oparciu o podział na kolejne epoki, podobnie jak ma to miejsce w programach szkolnych.

Jednak podział ten – przyjęty również w większości muzealnych ekspozycji – nie jest nieprzekraczalny, a zjawiska historyczne i artystyczne omawiane są w szerokim kontekście, ze szczególnym naciskiem na ich znaczenie dla zrozumienia współczesności.

EPOKI


Lekcje pozwalają zdobyć wiedzę o stylach w sztuce różnych epok, o dominujących tematach przedstawień, ikonografii, obyczajowości na tle wydarzeń historycznych epoki. Część lekcji łączy zbiory różnych galerii muzeum i może odbywać się w kilku różnych miejscach: kultura polskiego baroku reprezentowana jest zarówno w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, jak i w Galerii Rzemiosła Artystycznego i Galerii "Broń i Barwa w Polsce" w Gmachu Głównym MNK. Sztukę wieku XIX omawiamy w Galerii w Sukiennicach, ale także w Domu Jana Matejki, a najbardziej "krakowski" z tematów, sztuka Młodej Polski i symbolizm, może być zaprezentowany w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Domu Józefa Mehoffera, a w najbliższym czasie także na dwóch dużych wystawach czasowych: "Wyspiański" i "Kraków 1900". Tematy te znajdują dla siebie ilustrację także w innych miejscach w Krakowie – w jego muzeach i zabytkach rozsianych w całym mieście. Warto zatem połączyć lekcję muzealną ze spacerem po Krakowie lub skorzystać z jednego z proponowanych przez nas szlaków zwiedzania.


STAROŻYTNOŚĆ

 1. Bogowie i herosi. Wątki mitologiczne w sztuce / Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich, wystawa "Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich"
  słowa klucze: mit, mitologia grecka, mitologia rzymska, politeizm, monoteizm, atrybuty bogów, dzieje herosów, teogonia, kosmogonia, antropomorfizm, sztuka starożytna i nowożytna
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 25 lutego 2018.

 2. Porwanie Europy. Mitologia w kulturze / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  słowa klucze: mitologia grecka i rzymska, atrybut, symbol, ikonografia, związki frazeologiczne, Homer, Owidiusz, Herodot, pięta Achillesa, ośle uszy, Argusowe oczy, jabłko niezgody, koń trojański, narcyz
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Starożytny pieniądz wehikułem czasu / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa klucze: starożytność, basen Morza Śródziemnego, starożytni władcy, mitologia grecka, polis, republika, cesarstwo, personifikacja, barbarzyńcy, pieniądz, moneta, barter
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


ŚREDNIOWIECZE

 1. Świat średniowiecznej sztuki / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski
  słowa klucze: średniowiecze, teocentryzm, religijność średniowiecza, misteria, sztuka sakralna, malarstwo tablicowe, rzeźba, epitafium, ikonografia, atrybut, symbol, perspektywa hierarchiczna, fundator, mistrz, warsztat, źródła obrazowania: Biblia, Złota Legenda
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Wzorce osobowe średniowiecza / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski, wystawa "Kraków na wyciągnięcie ręki"
  słowa klucze: średniowiecze, teocentryzm, wzorce osobowe: władca, rycerz, święty, asceta, rola wzorców osobowych w społeczeństwie i kulturze epoki, kultura i obyczaje rycerskie, ikonografia, hagiografia
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.


NOWOŻYTNOŚĆ

 1. Wielcy wodzowie i dowódcy dawnej Polski / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa klucze: hetman polny, koronny, sylwetki hetmanów, wojny XVII wieku, taktyka, uzbrojenie, buzdygan, buława, kopia, skrzydła husarskie
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Przez dziurkę od klucza. Jacy byli polscy władcy? / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa klucze: dynastia, elekcja, dwór królewski, kultura dworska, sylwetki władców, obyczajowość i styl życia epoki nowożytnej, moda, insygnia królewskie, order, pieczęć
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Kultura szlachecka. Sarmatyzm / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój szlachecki, portret sarmacki 
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 4. Cienie i blaski kultury sarmackiej / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski
  słowa klucze: barok, sarmatyzm, portret sarmacki, portret trumienny, strój szlachecki, sylwetki polskich władców i hetmanów
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
  Dostępna do 31 grudnia 2017.

 5. Sztuka polskiego baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski
  słowa klucze: barok, kultura szlachecka, cechy sztuki barokowej (np. dynamizm, kontrast, luminizm, figura serpentinata), portret sarmacki, epitafium, vanitas
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
  Dostępna do 31 grudnia 2017.

 6. Ars moriendi w kulturze polskiego średniowiecza i baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria: Sztuki Dawnej Polski
  słowa klucze: vanitas, epitafium, obraz wotywny, portret trumienny, literatura wanitatywna, ceremoniał pogrzebowy, taniec śmierci, pompa funebris
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 31 grudnia 2017.

 7. Kryzys i prosperity / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa klucze: prosperity, kryzys, złoty wiek, wojny XVII wieku, dualizm gospodarczy, koniunktura, folwark, eksport, import, inflacja, pieniądz podwartościowy, moneta
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

XIX WIEK ORAZ PRZEŁOM WIEKÓW XIX I XX

 1. Malarscy kronikarze historii Polski / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne, historiozofia, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda, dydaktyzm, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Romantyzm w kontekście literackim / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne, historiozofia, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda, dydaktyzm, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja
  Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Starzy i młodzi – konflikt pokoleń w sztuce XIX wieku / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa klucze: nurty i kierunki artystyczne/literackie w XIX wieku, gatunki malarskie, techniki artystyczne, krytyka i edukacja artystyczna w XIX wieku, misja i rola artysty, mistrz–uczeń, konflikt pokoleń
  Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych.

 4. Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce", Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa klucze: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka, codzienność żołnierska, kobiety a powstania, ubiór i uzbrojenie, militaria, sukmana, żałoba narodowa, biżuteria patriotyczna
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 5. Ku pokrzepieniu serc czy rozrachunek z historią? / Dom Jana Matejki
  słowa klucze: sztuka w służbie walki o niepodległość, historia, rola artysty w okresie zaborów, ojczyzna, patriotyzm, kultura narodowa, tradycja, świadomość społeczna, dziedzictwo, pamięć
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 6. Piekło życia i "zaczarowany zamek" – XIX-wieczny model rodziny na przykładzie domu Jana i Teodory Matejków / Dom Jana Matejki
  słowa klucze: kobieta, mężczyzna, rodzina w XIX wieku, role i obowiązki, modele wychowania do ról społecznych, wychowanie dzieci, model ojcostwa i macierzyństwa w XIX-wiecznej rodzinie mieszczańskiej, obyczajowość, powołanie, tradycja, pozycja społeczna, wzorce kulturowe, wychowanie patriotyczne
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 7. Kultura i obyczaje Młodej Polski / Dom Józefa Mehoffera
  słowa klucze: Młoda Polska, secesja, sztuka, artysta, role społeczne kobiet i mężczyzn, patriotyzm,
  sztuka dla sztuki, teatr, literatura, cyganeria, Kraków młodopolski, sztuka ogrodowa
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 8. Oblicza polskiej secesji / Dom Józefa Mehoffera
  słowa klucze: secesja, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, Młoda Polska, motywy roślinne, japonizm, ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, Kraków
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 9. Prawda i mit o Stanisławie Wyspiańskim / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański"
  słowa klucze: biografia, Młoda Polska, sztuka, teatr, „Wesele”, Paryż, Kraków, Wawel, witraż, polichromia, pastel
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019.

 10. "Poezjo, precz!!! Jesteś tyranem!!!" – teatr Wyspiańskiego / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański"
  słowa klucze: Młoda Polska, teatr, Kraków, Wawel, "Wesele", "Wyzwolenie", reżyser, aktor
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019.

 11. Stanisław Wyspiański – archaist or modernist? / Gmach Główny, wystawa "Wyspiański"
  słowa klucze: secesja, Kraków, Paryż, sztuka, XIX wiek, witraż
  Lekcja muzealna w języku angielskim
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna od 28 listopada 2017 do 20 stycznia 2019.

 12. Młodopolski Kraków / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Kraków 1900"
  słowa klucze: Młoda Polska, miasto i jego rozwój, życie codzienne, secesja, artyści, dekadenci, ludowość, kabarety, kawiarnie, poezja młodopolska, epoka Pani Dulskiej
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Lekcja dostępna od 22 czerwca 2018 do 2 czerwca 2019


WSPÓŁCZESNOŚĆ

 1. Widzieć i rozumieć – ćwiczenia z patrzenia / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa klucze: analiza formy, analiza treści, interpretacja, kontekst kulturowy, figuracja, abstrakcja, ekspresja, kompozycja, światłocień, perspektywa, przestrzeń, linia, kształt, barwa, walor, tworzywo, faktura, impast, kolaż
  Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Lekcja dostępna od 22 kwietnia 2018 do 22 grudnia 2019

 2. Czas honoru. Historia Legionów i droga do niepodległości / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa klucze: I wojna światowa, Legiony, Józef Piłsudski, Związek Strzelecki, I Kompania Kadrowa, bitwa warszawska, partie polityczne w dwudziestoleciu międzywojennym, przewrót majowy, sanacja
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 31 grudnia 2017.

 3. Między bykiem a niedźwiedziem – krótki kurs ekonomii / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa klucze: giełda, makler, papiery wartościowe, akcje, obligacje, PDA, indeksy giełdowe, notowania giełdowe, hossa, bessa, akcjonariusz
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 4. Zakopiańska bohema – międzywojnie pod Tatrami / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  słowa klucze: bohema, awangarda w sztuce i literaturze, Karol Szymanowski, Witkacy i Firma Portretowa, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Julian Lechoń, Zofia Nałkowska
  Lekcja polecana dla uczniów klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 5. W zakopiańskim stylu – podhalańskie inspiracje / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  słowa klucze: Podhale, Zakopane, styl podhalański, budownictwo i wzornictwo, pensjonat, uzdrowisko, moda na Zakopane, Karol Szymanowski, willa „Atma”, artyści w „Atmie", Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 6. Józef Czapski – artysta i świadek historii XX wieku / Pawilon Józefa Czapskiego
  słowa klucze: kapizm, Paryż, Józef Pankiewicz, II wojna światowa, Katyń, gen. Władysław Anders, emigracja, Jerzy Giedroyć, "Kultura", Polska Ludowa, malarstwo, krytyka artystyczna
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 7. "Na nieludzkiej ziemi" – wojenne losy Polaków / Pawilon Józefa Czapskiego
  słowa klucze: II wojna światowa, Józef Stalin, gen. Władysław Anders, Katyń, zesłanie, Syberia, emigracja, łagry, literatura łagrowa, malarstwo
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 8. Świat "Kultury" paryskiej / Pawilon Józefa Czapskiego
  słowa klucze: II wojna światowa, "Kultura", emigracja, zimna wojna, patriotyzm, komunizm, stalinizm, Rząd emigracyjny, Polska Ludowa, Maisons-Laffitte, Jerzy Giedroyc, Józef Czapski, Czesław Miłosz
  Lekcja polecana dla szkół ponadgimnazjalnych.

 9. Muzeum w szufladzie. Poeta – kto to jest? / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Szuflada Szymborskiej"
  słowa klucze: Wisława Szymborska, poeta, poezja współczesna, korespondencja sztuk, miniatura,
  parodia, warsztat poetycki, inspiracja
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 4 lutego 2018.

 10. Muzeum wyobraźni. Wisława Szymborska o sztuce / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Szuflada Szymborskiej"
  słowa klucze: Wisława Szymborska, poezja współczesna, ekfraza, intertekstualność, korespondencja sztuk, XX wiek, miniatura, mozaika, sztuka japońska, hiperbola, parafraza, parodia
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna do 4 lutego 2018.

 11. Fajna rzecz. Lekcja dizajnu / Gmach Główny MNK, wystawa "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989"
  słowa klucze: dizjan, wzornictwo, projektowanie, funkcja, forma, estetyka, użytkowość, komfort, produkt, marka, przemysł, technologia, eksperyment, przestrzeń publiczna, projektowanie społeczne, lokalność, region, folklor, naturaLekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
  Lekcja dostępna od 6 kwietnia do 19 sierpnia 2018

 


TEMATY PRZEKROJOWE

Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie możemy skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji zjawisk obejmujących wiele epok i rozwijających się w czasie. Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy Galeria "Broń i Barwa w Polsce", gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać o różnych zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii.

 1. Ikona – odkrywanie tajemnicy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  słowa klucze: prawosławie, Kościół greckokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język symboliczny, technologia powstawania ikony: deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, inskrypcjeLekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 2. Obok siebie. Wielowyznaniowość w dawnej Polsce i dziś / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek", "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  słowa klucze: wielokulturowość, wielowyznaniowość, tolerancja religijna, judaizm, Kościół prawosławny, greckokatolicki, rzymskokatolicki, liturgia, kalendarz, język liturgiczny i wizualny, sztuka sakralna wschodnia i zachodnia – podobieństwa i różnice, obyczaje
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 3. O modzie. Historia ubioru / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa klucze: moda, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji, obyczajowość i styl życia, strój, kostium, strój kontuszowy, frak, krynolina, tiurniura, biżuteria i akcesoria
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

 4. Płacidło, moneta, karta kredytowa, czyli historia pieniądza / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa klucze: numizmatyka, pieniądz, płacidło, barter, moneta, klipa, banknot, bon, awers, rewers, znak wodny, mincerz, mennica
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.TEMATY ZWIĄZANE Z ANALIZĄ DZIEŁA

Analiza formy dzieła sztuki jest specyficzną umiejętnością, która ma uzupełniać częsty w praktyce szkolnej sposób prezentacji dzieł – jako źródeł historycznych lub wizualnych odpowiedników treści literackich. Dzięki możliwości pracy z oryginałem muzeum oddaje dziełom sztuki głos, wyrażony w ich własnym języku – języku formy, związanym z możliwościami ekspresji charakterystycznymi dla malarstwa i rzeźby. Umiejętność analizy to szkoła patrzenia i wrażliwości wizualnej, dostrzegania w dziełach tego, co stanowi ich specyfikę. Zajęcia mają przyczynić się do zwiększenia otwartości uczniów na niezwykłe możliwości wyrazu sztuk plastycznych – często słabo realizowane w praktyce szkolnej, ze względu na nieobecność lekcji związanych ze sztuką i plastyką.

 1. Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek"
  słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka sakralna, sztuka świecka, tematy charakterystyczne dla danej epoki: scena biblijna, portret, ikonografia, atrybut, symbol, alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna, światło i cień, kolorystyka obrazu
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 2. Analiza dzieła sztuki nowożytnej / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, malarstwo biblijne, mitologiczne, rodzajowe, gatunki malarskie (portret, pejzaż, martwa natura), kompozycja, światłocień, walor, trójwymiarowość, faktura, laserunek, impast, caravaggionizm, ikonografia, ikonologia
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa klucze: analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, symbol a symbolizm, ekspresja, gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini
  Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 4. Tak to widzę. Analiza dzieła sztuki współczesnej / Gmach Główny, wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  słowa klucze: analiza formy, analiza ikonograficzna, interpretacja, kontekst kulturowy, korespondencja sztuk, teksty kultury, teksty źródłowe, kompozycja, ekspresja, światłocień, perspektywa, przestrzeń, linia, walor, kontrast, abstrakcja, figuracja, realizm, naturalizm, symbolizm, synestezja, metafora
  Lekcja polecana dla uczniów gimnazjów szkół ponadgimnazjalnych.
  Dostępna od marca 2018.


KO-LEKCJA Z KLASĄ - aktywne oprowadzanie

 1. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka dawnej Polski. XII–XVIII wiek"
  słowa klucze: średniowiecze, renesans, barok, malarstwo tablicowe, rzeźba, ołtarz, ikonografia, portret reprezentacyjny, portret trumienny, ornament, Mikołaj Haberschrack, Wit Stwosz

 2. Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  słowa klucze: prawosławie, Kościół greckokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język symboliczny, technologia powstawania ikony, deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, inskrypcje

 3. Dom Józefa Mehoffera
  słowa klucze: Józef Mehoffer – życie i twórczość, biografia, muzeum biograficzne, pamiątka, przyjaźń ze Stanisławem Wyspiańskim, sztuka przełomu wieków, techniki artystyczne, ogród, inspiracje przyrodą, secesja, dom i wnętrza

 4. Dom Jana Matejki
  słowa klucze: Jan Matejko – życie i twórczość, biografia, muzeum biograficzne, pamiątka narodowa, pamiątki osobiste, rekwizyty, dom i wnętrza, zainteresowania i pasje Matejki, patriotyzm, pracownia artysty

 5. Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa klucze: sztuka polska (koniec XVIII – XIX wiek), malarstwo i rzeźba, nurty i kierunki artystyczne, gatunki malarskie, malarstwo historyczne, batalistyczne, rodzajowe, techniki artystyczne, historia Polski i Europy

 6. Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa klucze: przemiany w uzbrojeniu, elementy zbroi, hełm, broń palna, oporządzenie jeździeckie, mundur, odznaczenia

 7. Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka, wyposażenie wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne, zwyczaje świąteczne, tradycja, królowie, mieszczanie, szlachta

 8. Gmach Główny, wystawa "Wyspiański" (28.11.2017–20.01.2019)
  słowa klucze: Młoda Polska, biografia, sztuka, teatr, artysta, Paryż, Kraków, Wawel, witraż, polichromia, pastel, "Wesele"

 9. Gmach Główny, wystawa "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989" (06.04.–19.08.2018)
  słowa klucze: dizajn, wzornictwo, rzemiosło, warsztat, przemysł, technologia, rynek, sztuka, przestrzeń i transport publiczne, tożsamości i wartości, projektowanie społeczne, eksperyment, przykłady polskiego dizajnu po 1989

 10. Gmach Główny, wystawa "Teraz komiks" (02.03–22.07.2018)
  słowa klucze: komiks, plansza, pasek komiksowy, bohater komiksowy, blaudruk, szkic, twórca komiksu, kolekcja, kolekcjoner, komiks w Polsce przed II wojną światową, w czasach PRL i po 1989

 11. Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa klucze: numizmatyk, kolekcjoner, pieniądz, płacidło, moneta, unikat, medal, banknot, papiery wartościowe, starodruk

 12. Pawilon Józefa Czapskiego
  słowa klucze: Józef Czapski, malarstwo, kapizm, koloryzm, Józef Pankiewicz, Paryż, II wojna światowa, Katyń, Józef Stalin, gen. Władysław Anders, Jerzy Giedroyc, emigracja, „Kultura”

 13. Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  słowa klucze: renesans, barok, klasycyzm, malarstwo biblijne, malarstwo rodzajowe, martwa natura, portret, dawne obyczaje i stroje, malarstwo niderlandzkie, caravaggionizm, ikonografia, ikonologia

 14. Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego, wystawa "Kraków 1900" (22.06.2018 – 02.06.2019)
  słowa klucze: Młoda Polska, miasto i jego historia, życie codzienne, obyczajowość, artyści, dekadenci, religia, wnętrza, kabarety, kawiarnie

 15. Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  słowa klucze: Podhale, Zakopane, Karol Szymanowski, willa "Atma", artyści w "Atmie", styl zakopiański, muzyka Karola Szymanowskiego

SPECJALNE!


WYSTAWA "WYSPIAŃSKI"

 1. STANISŁAW WYSPIAŃSKI – ARCHAIST OR MODERNIST?
  Main Building, "Wyspiański" exhibition
  art nouveau, Kraków, Paris, art, 19th century, stained glass, English language thematic meeting for organised school groups.

 2. WYSPIAŃSKI WŁÓCZY SIĘ PO MIEŚCIE – spacery muzealne
  Proponujemy spacery w dwóch wersjach czasowych – 3-godzinnej oraz 5-godzinnej.

  Spacer rozpocznie się od Gmachu Głównego MNK i będzie wiódł trasą wybranych miejsc w Krakowie związanych z Wyspiańskim. Zobaczymy m.in. Teatr im. Słowackiego, gdzie odbyła się premiera "Wesela", Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiował i był profesorem, miejsca zamieszkania (Dom Józefa Mehoffera) i miejsca kojarzone z jego sztuką (kościół Franciszkanów, Bazylika Mariacka, Planty).
  Dłuższa wersja spaceru jest wzbogacona o podejście pod Wawel i do kościoła na Skałce, gdzie Wyspiański został pochowany w Krypcie Zasłużonych. W trakcie spaceru grupa wchodzi wyłącznie do wybranych obiektów na trasie. Spacery nie obejmują zwiedzania wystawy "Wyspiański".

 3. MŁODA POLSKA W KRAKOWIE
  Oferta całodziennych działań poświęconych epoce Młodej Polski i postaci Wyspiańskiego. Składa się z lekcji muzealnej na wystawie "Kraków 1900", spaceru szlakiem Stanisława Wyspiańskiego po Krakowie oraz lekcji na wystawie "Wyspiański". Czas trwania: od 10:00 do godziny 18:00, przewidziana jest przerwa na drugie śniadanie (we własnym zakresie zamawiającego).
  Oferta skierowana dla klas 7–8 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
  Dostępne od 20 czerwca 2017 roku.

 4. WYSPIAŃSKI PRZYCHODZI W ODWIEDZINY
  W związku z otwarciem wystawy "Wyspiański" planujemy zorganizowanie cyklu spotkań, warsztatów i oprowadzań dla osób, które nie mogą przyjść do Muzeum.
  Poszukujemy wolontariuszy, którzy chcieliby wraz z pracownikami Działu Edukacji przygotować i przeprowadzić warsztaty i oprowadzania w hospicjach i domach pomocy. Szukamy osób otwartych na nowe doświadczenia, my zapewniamy cykl szkoleń poprzedzający realizację warsztatów.
  Osoby chętne prosimy o przesłanie do 15 października 2017 swojego CV na adres: wyspianskiodwiedziny@mnk.pl 
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję