Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Szkoła Interpretacji 2018/2019: WOLNOŚĆ

Szkoła Interpretacji 2018/2019: WOLNOŚĆ

Fot. Giorgio Galeotti, CC

Szkoła Interpretacji 2018/2019: WOLNOŚĆ

Cykl szkoleń dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury

CO TO JEST SZKOŁA INTERPRETACJI?
"SZKOŁA INTERPRETACJI" to coroczny cykl szkoleń dla osób zainteresowanych różnymi formami pracy z dziełem sztuki, a w szczególności dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury organizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Szkolenia prowadzone są przez zaproszonych gości, kustoszy, współpracowników i pracowników Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Spotkania odbywają się co dwa miesiące w różnych dniach tygodnia w godzinach 16:00–20:00 w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie – zarówno na wystawach stałych, jak i czasowych. Każde szkolenie składa się ze spotkania z zaproszonym gościem, oprowadzania po wystawie oraz warsztatów edukacyjnych. W przerwie przewidziany jest poczęstunek.

KOGO ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA?
Zapraszamy osoby pracujące edukacyjnie z odbiorcami, przede wszystkim więc nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury.
Zapraszamy nauczycieli, aby dowiedzieli się, jak wykorzystywać muzeum do pracy dydaktycznej.
Zapraszamy edukatorów, aby doskonalili swój warsztat edukacyjny w oparciu o nowe konteksty.
Zapraszamy animatorów kultury i studentów kierunków humanistycznych, aby nauczyli się, co sztuka zgromadzona w muzeum może powiedzieć o nas samych.

O CZYM JEST TEGOROCZNA EDYCJA SZKOLEŃ?
Niepodległość to wolność. Wolne mogą być państwa, ale i przekonania, stwierdzenia, jednostki i grupy. A czy wolne mogą być dzieła sztuki? Co mogłoby je zniewalać? Jak je uwalniać? Czy z dziełami sztuki wolno robić wszystko? Czy o wolność trzeba walczyć? Jaki jest związek między wolnością a równością? A między wolnością i braterstwem?

Zapraszamy na szkolenia do Muzeum Narodowego w Krakowie po łyk wolności i świeżości w spojrzeniu na dzieła sztuki. Inspiracją będą dla nas jak zawsze ekspozycje stałe i wystawy czasowe prezentowane w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

CENA
Opłata za pojedyncze szkolenie wynosi 50 zł.
Zachęcamy do zakupu karnetu na wszystkie pięć szkoleń w cenie 200 zł (jedno spotkanie gratis!).

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Bilety: www.bilety.mnk.pl
Informacja: Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 433 57 44 (czynne w godz. 9.00-16.00 w dni powszednie).


PROGRAM SZKOLEŃ

 • 2 października 2018, wtorek (sprzedaż biletów od 1.09.2018)
  Pawilon Józefa Czapskiego
  godz. 16:00-20:00
  Wolność sztuki a niewola człowieka: O postawach artystów

  Tegoroczny cykl szkoleń "Szkoła Interpretacji" inaugurujemy w 150. rocznicę urodzin Mahatmy Gandhiego i Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Przypominając postać Józefa Czapskiego artysty uwikłanego w tragiczną historię XX w., zastanowimy się nad pojęciem wolności artystycznej. Czy malarz może uniknąć zaangażowania w otaczający lub przytłaczający świat? Czy może uniknąć ideologii i ideologizacji? Być osobno?
  Złożone losy polskiej sztuki i refleksji nad sztuką po 1945 roku pomogą (być może) postawić te same pytania dziś. Nie tylko w odniesieniu do sztuki, ale także codziennych wyborów i postaw wobec świata.

 • 28 listopada 2018, środa (sprzedaż biletów od 3.10.2018)
  Wystawa "Kraków 1900"
  Kamienica Szołayskich im. F. Jasieńskiego
  godz. 16:00-20:00
  Szał tworzenia: Skąd wzięła się Młoda Polska?

  W rocznicę wybuchu powstania listopadowego a jednocześnie rocznicę uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych, zastanowimy się, jak nazwać i wyjaśnić siłę, która przyczyniła się do wielkiej eksplozji twórczości w Krakowie końca XIX w. Czy ta bezprecedensowa swoboda artystyczna zasiliła aspiracje polityczne i społeczne Polaków, czy zasiliła swoją energią całkiem nową epokę. Również tę, w której kobiety porzuciły faktyczne i symboliczne gorsety.
  Zajęcia w przestrzeni wystawy „Kraków 1900” będą mieć charakter performatywny, będą próbą odnalezienia swojego miejsca w sztywnej przestrzeni wystawy, rzeczy pełnych swobody i żaru. Zadamy sobie pytanie, na ile taka żywiołowość jest wciąż dostępna artystom dziś i na ile mieści się w rzeczywistości szkolnej.

  Uwaga! Ze względu na charakter zajęć prosimy uczestników o luźny strój, który nie będzie krępował ruchów.
 • PROGRAM SZKOLENIA

 • 22 stycznia 2019, wtorek (sprzedaż biletów od 29.11.2018)
  UWAGA: SZKOLENIE ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA 29 STYCZNIA 2019
  Wystawa "Sytuacja się zmieniła"
  godz. 16:00-20:00
  Dzieło rezygnacji: Czy artysta może zrezygnować z wolności?

  Rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863, jest okazją do zmiany nastroju – wcześniejsza euforia i bojowy zew, zastąpione zostaną przez wycofanie i rezygnację. Upadek powstania w polskiej kulturze oznaczał moment porzucenia przekonania, że radykalne przeciwstawienie się władzy może przyczynić się do odzyskania niezależności politycznej i obywatelskiej. Zapytamy tym razem o gra-nice wolności sztuki, dzieła i muzeum. Kiedy artysta staje przed dylematem: bierność czy aktywne uczestnictwo.
  Na podstawie prac prezentowanych w tymczasowej Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI w. przeanalizujemy, jakie ograniczenia napotyka człowiek w swoim dążeniu do wolności i niezależności. Czy artyście wolno odrzucić wolność? Jakie są konsekwencje rezygnacji ze swobody, a jakie koszty trwania w niej?
 • PROGRAM SZKOLENIA
 • 26 marca 2019, wtorek (sprzedaż biletów od 23.01.2019)
  Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  godz. 16:00-20:00
  Równość: Jak ustanawiać granice interpretacji sztuki?

  Z okazji kolejnej rocznicy wybuchu insurekcji kościuszkowskiej spotykamy się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukien-nicach, aby porozmawiać o idei równości - Tadeusz Kościuszko był wielkim zwolennikiem równości wszystkich obywateli wobec prawa.
  W czasie szkolenia chcemy zapytać także o równość wobec dzieła sztuki. Czy każdy ma prawo do dowolnej jego interpretacji? Czy można być nieprzygotowanym do odbioru dzieła sztuki? Jak po partnersku rozmawiać o sztuce? Wreszcie: jaką rolę może spełniać w tej kwestii szkoła, a jaką muzeum?
 • PROGRAM SZKOLENIA
 • 7 maja 2019, wtorek (sprzedaż biletów od 27.03.2019)
  Gmach Główny, wybrane wystawy stałe
  godz. 16:00-20:00
  Jak uwolnić dzieło sztuki?

  Z okazji Dnia Wolności Chłopskiej spróbujemy wyzwolić przedmiot z więzów muzealnej wystawy i utartych interpretacji. Wyjmiemy obiekty z przypisanych im miejsc i postaramy pokazać w zmienionym kontekście, w niecodziennych okolicznościach. Zadamy pytanie o sens przechowywania dzieł w muzeach, a także o alternatywne metody upamiętniania przeszłości i alternatywne metody nauczania/przedstawiania/opowiadania o historii. Zaprosimy uczestników do wspólnej ucieczki z muzeum.
  Zajęcia przygotowane we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

KOORDYNACJA CYKLU:
Filip Skowron (fskowron@mnk.pl)
Anna Grzelak (agrzelak@mnk.pl)
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję