Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Na skrzydłach biało-czerwonej

Na skrzydłach biało-czerwonej

Projekt przygotowany przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie, związany jest z upamiętnieniem kilku wydarzeń o charakterze patriotycznym: 220. rocznicy bitwy pod Racławicami oraz Święta Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Szkoła zaprosiła do współpracy również Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Grupę docelową działań stanowili uczniowie ze szkół podstawowych oraz ich rodzice i bliscy. Celem było popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości, symbolach narodowych i historii. Rozbudowany projekt edukacyjny, bazujący na zasobach, potencjale i doświadczeniu wielu instytucji i osób, zawierał treści nauczania z zakresu języka polskiego, plastyki oraz historii.

Pierwszy etap stanowiły warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie przygotowane przez Sekcję Edukacji Muzeum MNK odbywało się w Domu Jana Matejki oraz w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (luty 2014). Nauczyciele zapoznali się z wystawami, przestrzenią oraz edukatorami muzealnymi przygotowującymi lekcje muzealne dla ich podopiecznych. Zdobyli wiedzę na temat historii i założeń "żywego obrazu". Uczestniczyli w warsztatach z technik dramowych.

Następnie opracowane zostały scenariusze specjalnych lekcji muzealnych - łączonych, dających sposobność odwiedzenia jednego dnia dwóch oddziałów Muzeum: Domu Jana Matejki oraz Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Wzięły w nich udział zespoły klasowe przygotowujące się do pracy nad "żywymi obrazami".

Zajęcia w muzeum były okazją do obejrzenia płócien Matejki w oryginale, zdobycia wiedzy historycznej w przystępny, aktywny sposób, pobudzenia wyobraźni poprzez ćwiczenia dramowe i plastyczne oraz integracji.

W tym czasie miały również miejsce dwa międzyszkolne konkursy plastyczne: pt. "Malarska wizja dzieła Jana Matejki Kościuszko pod Racławicami" oraz pt. "Kartka z Racławic", w których wzięły udział dzieci z krakowskich szkół podstawowych. Zespoły klasowe SP nr 129 w Krakowie pod okiem wychowawców i opiekunów pracowały równocześnie nad koncepcją "żywy obrazów" do płócien Jana Matejki: Kościuszko pod Racławicami, Hołd pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, Batory pod Pskowem, Konstytucja 3 maja, Bitwa pod Grunwaldem, Rejtan. Samodzielnie (przy wsparciu rodziców) przygotowały towarzyszące im rekwizyty i scenografię. Efekty pracy zespołowej – "żywe obrazy" – stanowiły twórczą, historyzującą lub uwspółcześnioną interpretację wydarzeń historycznych ukazanych przez malarza i zostały utrwalone za pomocą fotografii.

Finałowy pokaz wybranych prac – fotografii "żywych obrazów" – odbył się w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Racławicami, 4 kwietnia 2014 roku, w przestrzeni Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, przy oryginalnych dziełach Jana Matejki. Wśród zaproszonych na uroczystą galę gości była m.in. Pani Konsul Stanów Zjednoczonych Charity Boyette, która wręczała nagrody w rozstrzygniętym konkursie plastycznym. Nagrodzone prace prezentowaliśmy w Sali Michałowskiego. Dla dzieci biorących udział w projekcie wydarzenie to było dużym przeżyciem.

Komentarze do żywych obrazów prezentowanych w Sukiennicach:
  • Żywy obraz do "Bitwy pod Racławicami" jest próbą odtworzenie realiów historycznych, w tym celu kilkoro dzieci udało się do stadniny koni, by wykonać zdjęcia.
  • "Hołd pruski" jest uwspółcześnioną wersją dzieła Matejki – uczniowie szkoły odtworzyli kompozycje obrazu, wcielając się w postacie z książek patrona szkoły, Kornela Makuszyńskiego, składając mu tym samym hołd.

Osoby zaangażowane w realizację projektu:
  • grono pedagogiczne SP nr 129 w Krakowie
  • Beata Ciepły (SP nr 129 w Krakowie) – autorka i koordynatorka projektu
  • Anna Grzelak i Jagoda Gumińska (Sekcja Edukacji MNK) – koordynacja i współpraca

Partner

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję