Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Na skrzydłach biało-czerwonej

Na skrzydłach biało-czerwonej

Projekt przygotowany przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 129 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie, związany jest z upamiętnieniem kilku wydarzeń o charakterze patriotycznym: 220. rocznicy bitwy pod Racławicami oraz Święta Flagi i uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Szkoła zaprosiła do współpracy również Muzeum Narodowe w Krakowie i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Grupę docelową działań stanowili uczniowie ze szkół podstawowych oraz ich rodzice i bliscy. Celem było popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości, symbolach narodowych i historii. Rozbudowany projekt edukacyjny, bazujący na zasobach, potencjale i doświadczeniu wielu instytucji i osób, zawierał treści nauczania z zakresu języka polskiego, plastyki oraz historii.

Pierwszy etap stanowiły warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli zaangażowanych w realizację projektu. Szkolenie przygotowane przez Sekcję Edukacji Muzeum MNK odbywało się w Domu Jana Matejki oraz w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach (luty 2014). Nauczyciele zapoznali się z wystawami, przestrzenią oraz edukatorami muzealnymi przygotowującymi lekcje muzealne dla ich podopiecznych. Zdobyli wiedzę na temat historii i założeń "żywego obrazu". Uczestniczyli w warsztatach z technik dramowych.

Następnie opracowane zostały scenariusze specjalnych lekcji muzealnych - łączonych, dających sposobność odwiedzenia jednego dnia dwóch oddziałów Muzeum: Domu Jana Matejki oraz Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach. Wzięły w nich udział zespoły klasowe przygotowujące się do pracy nad "żywymi obrazami".

Zajęcia w muzeum były okazją do obejrzenia płócien Matejki w oryginale, zdobycia wiedzy historycznej w przystępny, aktywny sposób, pobudzenia wyobraźni poprzez ćwiczenia dramowe i plastyczne oraz integracji.

W tym czasie miały również miejsce dwa międzyszkolne konkursy plastyczne: pt. "Malarska wizja dzieła Jana Matejki Kościuszko pod Racławicami" oraz pt. "Kartka z Racławic", w których wzięły udział dzieci z krakowskich szkół podstawowych. Zespoły klasowe SP nr 129 w Krakowie pod okiem wychowawców i opiekunów pracowały równocześnie nad koncepcją "żywy obrazów" do płócien Jana Matejki: Kościuszko pod Racławicami, Hołd pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta, Batory pod Pskowem, Konstytucja 3 maja, Bitwa pod Grunwaldem, Rejtan. Samodzielnie (przy wsparciu rodziców) przygotowały towarzyszące im rekwizyty i scenografię. Efekty pracy zespołowej – "żywe obrazy" – stanowiły twórczą, historyzującą lub uwspółcześnioną interpretację wydarzeń historycznych ukazanych przez malarza i zostały utrwalone za pomocą fotografii.

Finałowy pokaz wybranych prac – fotografii "żywych obrazów" – odbył się w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Racławicami, 4 kwietnia 2014 roku, w przestrzeni Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, przy oryginalnych dziełach Jana Matejki. Wśród zaproszonych na uroczystą galę gości była m.in. Pani Konsul Stanów Zjednoczonych Charity Boyette, która wręczała nagrody w rozstrzygniętym konkursie plastycznym. Nagrodzone prace prezentowaliśmy w Sali Michałowskiego. Dla dzieci biorących udział w projekcie wydarzenie to było dużym przeżyciem.

Komentarze do żywych obrazów prezentowanych w Sukiennicach:
  • Żywy obraz do "Bitwy pod Racławicami" jest próbą odtworzenie realiów historycznych, w tym celu kilkoro dzieci udało się do stadniny koni, by wykonać zdjęcia.
  • "Hołd pruski" jest uwspółcześnioną wersją dzieła Matejki – uczniowie szkoły odtworzyli kompozycje obrazu, wcielając się w postacie z książek patrona szkoły, Kornela Makuszyńskiego, składając mu tym samym hołd.

Osoby zaangażowane w realizację projektu:
  • grono pedagogiczne SP nr 129 w Krakowie
  • Beata Ciepły (SP nr 129 w Krakowie) – autorka i koordynatorka projektu
  • Anna Grzelak i Jagoda Gumińska (Sekcja Edukacji MNK) – koordynacja i współpraca

Partner

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję