Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

Nabór na stanowisko: Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

(Magazyn Rzemiosła Artystycznego - Pion Głównego Konserwatora)
(praca na pełny lub pół etatu)
Miejsce pracy: Kraków


Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Koordynatora w Dziale Magazynów Zbiorów. Zapraszamy do aplikacji osoby, które nie boją się nowych wyzwań oraz są zainteresowane dalszym rozwojem kariery w roli lidera a w przyszłości w roli kierownika magazynu zbiorów rzemiosła artystycznego.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku mającym związek z pracą z zabytkami;
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • wykształcenie minimum na poziomie licencjatu, mile widziane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, konserwacja, archeologia, muzealnictwo i pokrewne;
 • ogólna znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów;
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji (np. dokumentacji ruchu zbiorów, oceny stanu zachowania, inne dokumentacje);
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista;
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, sumienności i terminowość;
 • uważność na szczegóły;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint).


Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność i dbałość za zbiór zabytków z zakresu rzemiosła artystycznego
  i militariów;
 • stała i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Magazynu w zakresie organizacji pracy
  w Magazynie;
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum a w szczególności
  z Kustoszami i Działem Konserwacji;
 • współudział w tworzeniu harmonogramów pracy;
 • przygotowywanie sprawozdań z pracy działu;
 • wykonywanie dokumentacji dotyczącej prawidłowego funkcjonowania magazynów oraz ruchów muzealiów;
 • nadzór i bezpośredni udział w ruchu muzealiów (pakowanie i transport);
 • udział w wyjazdach z obiektami (w kraju i zagranicę);
 • organizacja i udział w kwerendach w oparciu o wymaganą dokumentację, w szczególności udostępnianie zabytków kwerendzistom i pracownikom naukowym;
 • udostępnianie obiektów do fotografowania oraz nadzór nad fotografowaniem oraz digitalizacją obiektów;
 • realizacja wypożyczeń w oparciu o odpowiednią dokumentację;
 • udział w pracach porządkowych w magazynie zbiorów;
 • możliwy współudział w skontrach zbiorów z zakresu rzemiosła artystycznego i militariów;
 • praca w systemie „Muza”.

Oferujemy:

 • pracę na pół lub pełen etat;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub innej umowy w renomowanej państwowej instytucji kultury;
 • udział w ścieżce rozwoju kariery od lidera do kierownika;
 • udział w szkoleniach z zakresu: prewencji konserwatorskiej, obchodzenia się z zabytkami, obsługi programu bazo zadaniowego Muza i innych;
 • możliwość rozwoju naukowego w obszarze prewencji konserwatorskiej;
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
 • życzliwe otoczenie współpracowników;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • prywatną opiekę medyczną.

CV należy składać do 31.07.2020 poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=72afbccb76f94b5785d3dfe699927989

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.
V. Odbiorcy danych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję