Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

"Kryzys i prosperity" - warsztaty filmowe dla uczniów

"Kryzys i prosperity" - warsztaty filmowe dla uczniów

W ramach projektu "Kryzys i prosperity" zaprosiliśmy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w warsztatach filmowych w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

Celem projektu była filmowa, historyczna i ekonomiczna edukacja młodzieży oraz popularyzacja zbiorów numizmatycznych MNK.

Warsztaty filmowe były bezpłatne dla uczestników i trwały od marca do czerwca 2015 r. Wzięło w nich udział 15 osób z różnych szkół z Krakowa i okolic (Miechów). Projekt edukacyjny zawierał treści nauczania z zakresu podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i historii.

Opiekę artystyczną nad warsztatami sprawowały Aleksandra Kułakowska i Joanna Tarko, dzięki którym uczestnicy warsztatów zapoznali się z podstawami tworzenia filmu i jego językiem. Niezbędnych informacji merytorycznych dotyczących treści filmów dostarczyły spotkania ze specjalistami: historykiem (Grzegorz Szymanowski), numizmatykiem (Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk) oraz ekonomistą (Krystian Mucha).

W oparciu o przekazaną przez nich wiedzę uczestnicy wypracowali dwa scenariusze filmowe. Oba zostały zrealizowane w postaci dwóch pięciominutowych filmów edukacyjnych, których tematyka dotyczyła prosperity i kryzysu w czasach nowożytnych w XVI i XVII wieku w Rzeczypospolitej. Temat był z góry ustalony, ale młodzież miała dowolność w doborze formy filmu, języka dialogów i scenografii. Dzięki temu filmy, choć tematycznie osadzone w konkretnej epoce historycznej, zrealizowane są przez pryzmat spojrzenia młodzieży, odzwierciedlają jej zainteresowania i wrażliwość. Uczestnicy projektu spędzili na planie filmowym cztery dni zdjęciowe, samodzielnie zorganizowali kostiumy i scenografię, stworzyli kreacje aktorskie. Mieli okazję obsługiwać kamerę cyfrową i poznali podstawy operatorki (zagadnienie dotyczące obiektywów, oświetlenia, kompozycji i stylistyki obrazu).

Muzeum stało się dla młodzieży przestrzenią, w której rodziły się pomysły i w której wspólnie dyskutowano, uczono się rozwiązywać problemy i działać zespołowo – dla całości filmu ważna była praca każdej osoby. Dodatkowo praca na planie stwarzała okazję do przyjrzenia się numizmatom oraz poszerzenia wiedzy historycznej.

Właściwej i ostatecznej formy filmy nabrały podczas zajęć z montażu.  Warsztaty zostały zakończone uroczystą premierą połączoną z rozdaniem dyplomów.

fot. Agnieszka Fluder

Od września zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego na bezpłatne lekcje muzealne pt. „Kryzys i prosperity”.

Lekcje będą dotyczyć prosperity gospodarczej XVI wieku i kryzysu wieku XVII w Rzeczypospolitej. Zajęcia pomogą uczniom w zrozumieniu podstawowych zagadnień ekonomicznych i gospodarczych, aktualnych również w czasach współczesnych. W trakcie trwania lekcji, młodzież zapozna się z wartością monety nowożytnej jako źródła historycznego, analizując i interpretując wybrane numizmaty oraz uporządkuje podstawowe słownictwo ekonomiczne. Uczniowie będą pracować w grupach. Pomocą w zilustrowaniu zagadnień gospodarczych i ekonomicznych służyć będą krótkie filmy edukacyjne stworzone przez młodzież w ramach warsztatów.

Tematyka lekcji mieści się w podstawie programowej nauczania przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości oraz historii, jest ich uzupełnieniem i rozwinięciem.

Zagadnienia: prosperity, kryzys, złoty wiek, wojny XVII wieku, dualizm gospodarczy, koniunktura, psucie pieniądza, inflacja, pieniądz podwartościowy, moneta, folwark

Rezerwacja: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-15.00 pod numerem telefonu +48 12 433 54 44 lub pod adresem rezerwacja@mnk.pl.

Osoby zaangażowane w projekt "Kryzys i prosperity":

- Aleksandra Kułakowska i Joanna Tarko - warsztaty filmowe
- Grzegorz Szymanowski - warsztaty z historii gospodarczej
- Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk - warsztaty z numizmatyki nowożytnej
- Krystian Mucha - warsztaty z ekonomii
- Edyta Bochnak, Dział Edukacji MNK - koordynacja projektu


Projekt został objęty patronatem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Patronat

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję