Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

In.P.U.T

In.P.U.T

”In.P.U.T – Innovative Profile for Updated Training” to nowatorski projekt partnerski Programu Leonardo da Vinci, którego celem jest rozszerzenie współpracy na poziomie europejskim w zakresie podnoszenia kwalifikacji managerów kultury oraz rozwinięcie kreatywności i konkurencyjności w sektorze kultury.
Projekt realizowało osiem instytucji partnerskich z sześciu krajów europejskich: Włoch, Portugalii, Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii:
 •  Ce.S.F.Or. (Centro Studi Formazione Orientamento)
 •  Centro Europeu de Linguas
 •  Muzeum Narodowe W Krakowie
 •  Gecko Programmes Ltd
 •  ALFMED (Academie de Langues France Mediterranee)
 •  Cap Ulysse
 •  GEB (Gesellschaft Für Europabildung e.V.
 •  ETIC (Escola Técnica de Imagem E Comunicação)
Działania parterów projektu koncentrują się na realizacji trzech głównych celów, które zostały określone w następujący sposób:
 • Porównanie formalnych i nieformalnych ścieżek szkoleniowych w zarządzaniu wydarzeniami kulturalnymi i kompetencji na tym polu profesjonalistów dla polepszenia oferty szkoleniowej
 • Zdefiniowanie formalnych i nieformalnych kompetencji jako pierwszy krok w kierunku ich rozpoznania
 • Poprawa jakości europejskiej mobilności managerów kultury przez określenie możliwości i przeszkód
Rezultatem projektu będą m.in. raporty, zawierające dobre praktyki z zakresu:
 • pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne,
 • zarządzania wydarzeniami kulturalnymi,
 • promocji i komunikacji w realizacji imprez kulturalnych,
 • międzynarodowej mobilności managerów kultury,
 • szkolenia managerów kultury
Więcej informacji na stronie internetowej projektu "In.P.U.T"

SPOTKANIE W KRAKOWIE

W dniach 28 września – 1 października 2011 w Muzeum Narodowym w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji realizujących międzynarodowy Projekt “In.P.U.T. – Innovative Profile for Updated Training” finansowany w 100% z programu Unii Europejskiej " Uczenie się przez całe życie” - Projekty partnerskie Leonardo da Vinci. W spotkaniu projektowym wzięły udział 24 osoby z 5 krajów europejskich: Włoch, Portugalii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii reprezentujących 7 instytucji, które wspólnie z naszym Muzeum realizują projekt dotyczący kwalifikacji managerów eventów kulturalnych. Tematem spotkania w Polsce było zapoznanie się z kwalifikacjami managerów kultury zajmujących się produkcją wystaw.

Uczestnicy zostali przywitani na tarasie Sukiennic przez panią dyr. Katarzynę Stawiarz a następnie oprowadzeni po galerii przez przewodnika. Mieli także okazję zwiedzić ekspozycję w Pałacu bp. Erazma Ciołka (gości oprowadzał pan Tomasz Zaucha), Domu Mehoffera, oraz wystawę Skarby Korony Hiszpańskiej w Gmachu Głównym MNK.

Ponadto goście wzięli też udział w zorganizowanych dla nich w MNK warsztatach w j. angielskim na temat tendencji w rozwoju zjawisk kulturowych na świecie “Previsions for tomorrow”.

Niezwykłe zainteresowanie wzbudziła ekspozycja w Fabryce Schindlera, gdzie gości podjęła kierowniczka oddziału i współautorka ekspozycji pani Monia Bednarek oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK), gdzie goście zostali oprowadzenie przez panią dyrektor Annę Marię Potocką

Spotkanie było promocją naszego Muzeum i oferty muzealnej Krakowa.

W czasie spotkania omówiono postępy prac projektowych. Ponadto padła propozycja , aby członkowie konsorcjum Projektu INPUT wspólnie utworzyli sieć, która ułatwi wspólne aplikowanie o fundusze na projekty w przyszłości.
Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt "In.P.U.T"

We wtorek, 26 czerwca 2012, w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie odbyła się konferencja "Wyzwania dla współczesnych menedżerów kultury", podsumowująca projekt.
Celem konferencji było zaprezentowanie wyników projektu. Podczas konferencji, odbywającej się pod hasłem "Wyzwania dla współczesnych menedżerów kultury", odbyły się zarówno wystąpienia prelegentów, jak również dyskusja na temat poruszanych w nich zagadnień.

PROGRAM KONFERENCJI
godz. 10.10 – 10.20
"In.P.U.T. Innovative Profile for Updated Training” – informacja o zrealizowanym przedsięwzięciu
Lidia Kozieł-Siudut, Muzeum Narodowe w Krakowie (koordynator projektu)

Moduł 1. Kwalifikacje menedżerów kultury

godz. 10.20 – 10.45
Kompetencje współczesnych menedżerów wydarzeń kulturalnych i specyfika zarządzania projektami eventowymi
Leszek Staśto, Prezes IPMA Polska

godz. 10.45 – 11.10
Aspekty praktyczne pracy menedżera wydarzeń kulturalnych
Piotr Wilczek, Dyrektor Firmy GRUPA A-05 meetings & events

godz. 11.10 – 11.25
Portfolio kompetencji – narzędzie przydatne w rekrutacji
Joanna Niewidok, Muzeum Narodowe w Krakowie

godz. 11.25 – 11.50
Przerwa kawowa

Moduł 2. Mobilność menedżerów kultury

godz. 11.50 – 12.05
Wywiady z menedżerami kultury – prezentacja filmowa

godz. 12.05 – 12.25
Staż w Edynburgu. Przeszkody i utrudnienia w mobilności menedżerów kultury
Katarzyna Stawiarz, Wicedyrektor ds. Administracyjnych Muzeum Narodowego w Krakowie

godz. 12.25 – 12.45
Przeszkody i utrudnienia w mobilności niepełnosprawnych menedżerów kultury
Andrzej Wójtowicz, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

godz. 12.45 – 13.10
Dyskusja

godz. 13.10 – 14.00
Zwiedzanie wystawy "Aleksander Rodczenko. Rewolucja w fotografii” z kuratorem wystawy – panią Magdaleną Czubińską
Słowa kluczowe: projekt, edukacja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję