Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo
Dniem bezpłatnego wstępu na wystawy stałe w MNK jest wtorek.

Kawiarnia i czytelnia w Pawilonie Józefa Czapskiego są czynne wtorek – piątek 9.00 – 18.00, sobota – niedziela 10.00 – 19.00. Poniedziałek – nieczynne.

Muzeum Czapskich - Zbiory

 • Wystawy cennych starodruków i kartografii z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie – liczącej około 36 tysięcy woluminów – urządzane są cyklicznie w Oddziale MNK Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, w jego doskonale zachowanej prywatnej bibliotece. Ten numizmatyk i kolekcjoner był twórcą prywatnego muzeum, które po jego śmierci decyzją wdowy Elżbiety z Meyendorffów i synów: Karola i Jerzego Czapskich zostało wraz z kolekcją przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie.

  "Różnimy się w wierze. Dowody koegzystencji wieloreligijnej na ziemiach Rzeczypospolitej w starodrukach ze zbiorów MNK"

 • Dysputa kaznodziei chrześcijańskiego z pięcioma muzułmanami. Drzeworyt na karcie tytułowej z: Riccoldus Florentinus, Improbatio alcorani. Sevilla, 1500.

 • Karta z Triodi Cvetnej, jednej z pierwszych drukowanych liturgicznych ksiąg prawosławnych z ok. 1491 r., z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola.

 • Karta tytułowa Biblii protestanckiej w języku polskim zwanej Radziwiłłowską lub Brzeską wydrukowanej w Brześciu Litewskim w 1563 r. nakładem i staraniem Mikołaja Radziwiłła Czarnego

 • Alegoryczne przedstawienie świętych sakramentów jako Drzewa Krzyża. Drzeworyt z: Walenty Kuczborski, Katechizm, Kraków 1568 r.

 • Postylla Grzegorza z Żarnowca (Kraków, po 1580), jedno z najwybitniejszych dzieł polskiej literatury kalwińskiej XVI w. Tytuł w ozdobnej drzeworytnicznej ramce.

 • Chrzest Jezusa. Drzeworyt z: Grzegorz z Żarnowca, Postylle, Część Wthora, […]. [Kraków, po 1580].

 • Karta tytułowa pierwszej pełnej edycji Biblii w języku starocerkiewnosłowiańskim wydrukowanej w Ostrogu w 1581 r. przez Iwana Fedorowicza, z inicjatywy i kosztem kniazia Konstantego Wasyla Ostrogskiego.

 • Karta tytułowa najstarszej protestanckiej Postylli w języku litewskim, opublikowanej przez Jana Bretkuna w 1591 r. w Królewcu.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję