Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Lekcje muzealne online

Lekcje muzealne online

Wychodząc w stronę zmieniających się potrzeb grup zorganizowanych, przenieśliśmy niektóre z naszych zajęć do sieci. Lekcje muzealne online są inspirowane lekcjami, które zazwyczaj realizujemy w formule stacjonarnej w naszym Muzeum. Zostały one dostosowane do specyfiki spotkań w Internecie. Uwzględniają zarówno elementy wykładowe, jak i zadania angażujące uczestników. Specjalnie przygotowane prezentacje pozwalają poznać wiele dzieł ze zbiorów Muzeum, ułatwiają przyswojenie najważniejszych informacji, są punktem wyjścia do interakcji. Zajęcia trwają godzinę lekcyjną i są prowadzone przez doświadczonych edukatorów muzealnych.

Lekcje online zaplanowano tak, aby każdy uczestnik mógł podczas nich indywidualnie uczestniczyć w aktywnościach i zadaniach. Jeśli grupa chciałaby pracować wspólnie (np. przy jednym komputerze), prosimy o dodatkową informację.

Zamawiający otrzymuje wiadomość mailową z informacjami o płatności, szczegółami organizacyjnymi i linkiem do spotkania online. Link oraz informacje organizacyjne przekazuje uczestnikom zajęć zamawiający.

Płatności za zajęcia należy dokonać przed umówionym terminem lekcji.

Klasy 4–6 szkoły podstawowej

 

Kolekcjonowanie – pasja czy szaleństwo?

Słowa klucze: kolekcjonowanie, kolekcja, przeszłość, dziedzictwo, sztuka, zabytek, Izabela Czartoryska, Jan Matejko, Feliks „Manggha” Jasieński, zbiory oraz pamięć

Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki

Słowa klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło artystyczne, chronologia, epoka

 

Białe złoto. O ceramice w zbiorach Czartoryskich

Słowa klucze: ceramika, porcelana, fajans, dwór, szlachta, garncarstwo, rzemiosło artystyczne, liczenie czasu – wieki

 

Jak czytać przeszłość? O źródłach historycznych

Słowa klucze: źródła historyczne, historyk, archiwum, biblioteka, dzieła sztuki, wspomnienia, pamiętniki, archeologia, nauki pomocnicze historii (sfragistyka, numizmatyka, genealogia)

 

Klasy 7–8 i szkoły ponadpodstawowe

 

Dama z gronostajem i Leonardo da Vinci

Słowa klucze: portret, Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci, mecenat, konserwacja, warsztat malarski, malarstwo temperowe, malarstwo olejne, sfumato

 

Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem i Rembrandt van Rijn

Słowa klucze: pejzaż, Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem, Rembrandt van Rijn, konserwacja, malarstwo olejne, warsztat malarski, przypowieść

 

Kultura szlachecka. Sarmatyzm

Słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój kontuszowy, portret sarmacki, portret trumienny, obyczajowość, zastawa i szkła stołowe, elementy uzbrojenia

 

Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok

Słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka sakralna, sztuka świecka, tematy charakterystyczne dla danej epoki, ikonografia, symbol, alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska i powietrzna, światło i cień

 

Sztuka dla sztuki. Twórczość artystyczna Młodej Polski

Słowa klucze: Młoda Polska, Kraków, secesja, artysta, sztuka dla sztuki, literatura, cyganeria, motywy roślinne, japonizm, ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, witraż

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję