GO_TO_CONTENT
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Zofia Gołubiew has passed away (1942-2022)

Zofia Gołubiew has passed away (1942-2022)

09.03.2022
Wednesday
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Zofii Gołubiew, związanej przez 41 lat z Muzeum Narodowym w Krakowie.
- Odejście pani dyrektor Zofii Gołubiew to dla nas bardzo poruszająca i smutna informacja. Zawdzięczamy Jej wszechstronny rozwój naszego Muzeum, przede wszystkim pod względem merytorycznym jak i inwestycyjnym. Efekty tych działań służą nam do dziś i wszyscy, zarówno pracownicy jak i widzowie, będziemy za to zawsze wdzięczni. Pani dyrektor Zofia Gołubiew traktowała Muzeum, jak napisała to w swojej ostatniej książce, jako „nasz wspólny dom”, z którym tak bardzo się identyfikowała i któremu poświęciła tak wiele twórczej energii. Jej działalność wyznaczyła nowe standardy dla działalności muzealniczej, doceniane nie tylko w Krakowie, ale w całym polskim muzealnictwie.- powiedział dyrektor MNK prof. Andrzej Szczerski<br /><br />Zofia Gołubiew była historykiem sztuki, muzealnikiem, przyjaciółką artystów i krakowianką z urodzenia. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1974 roku rozpoczęła pracę w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 1996 roku była wicedyrektorem do spraw naukowych a od 2000 roku – przez 15 lat – pełniła funkcję dyrektora tej instytucji. Była autorką lub współautorką głośnych wystaw: Siemiradzkiego, Grottgera, Kantora, Matejki, Wróblewskiego, Lebensteina. Podczas kadencji dyrektora przeprowadziła remonty m.in.: Domu Józefa Mehoffera, Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, Domu Jana Matejki, Sukiennic, Pałacu Czapskich, Spichlerza oraz wybudowała Pawilon Józefa Czapskiego. Jej hobby była praca w ogrodzie, a pop-art jednym z ulubionych kierunków w sztuce.<br /><br />Została uhonorowana wieloma nagrodami i odznaczeniami, m.in.: Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Krzyżem Małopolski, „Honoris Gratia”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Księżnej Olgi II klasy.<br /><br />Składamy wyrazy współczucia rodzinie.<br /><br />Dyrekcja i pracownicy Muzeum Narodowego w Krakowie
By continuing to browse this website, you accept our cookie policy. Learn more about it in our Privacy policy
I accept