Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Catalogues

The Princes Czartoryski Library - Catalogues

zoom print
The online catalogue contains manuscripts and prints and is constantly updated. It is a starting point for the research in the Library.
Some materials are not yet described online – see also card catalogue and printed catalogues listed below:

 1. Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol. I, oprac. J. Korzeniowski, sygn. 1-917, Kraków 1887-1893.
 2. Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Vol. II, oprac. S. Kutrzeba, sygn. 918-1681, Kraków 1908-1913.
 3. Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich sygn. 1682-2000
 4. Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 2001-2300, pod red. J. Nowaka, Kraków 1999.
 5. Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich sygn. 2300-2600
 6. Inwentarz rękopisów Biblioteki Czartoryskich sygn. 3000-3999
 7. Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 5214-5319, oprac. J. Pezda, Kraków 2001.
 8. Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 5320-5441, oprac. J. Nowak, J. Pezda, Kraków 2007.
 9. Inwentarz rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, sygn. 6000-13521
 10. Inwentarz średniowiecznych i nowożytnych rękopisów iluminowanych Biblioteki Książąt Czartoryskich
 11. Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. I, Dokumenty z lat 1148-1506, oprac. W. Szelińska, J. Tomaszewicz, Kraków 1975.
 12. Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, cz. II, Dokumenty z lat 1506-1828, oprac. J. Tomaszewicz, Kraków 1991.

Online Catalouge

DIGITAL RESOURCES

By continuing to browse this website, you accept our cookie policy. Learn more about it in our Privacy policy
I accept