Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
WORK OF ART

WORK OF ART

WORK OF ART

Projekt ma celu podniesienie kompetencji językowych pracowników muzeów europejskich, należących do tzw. Zespołu Obsługi Zwiedzających, czyli m.in. osób pilnujących wystaw muzealnych, kasjerów, pracowników ochrony.

Muzeum Narodowe w Krakowie uczestniczy w projekcie od września 2012 roku, dzięki dotacji otrzymanej z Programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach Projektów Partnerskich Programu LEONARDO DA VINCI. 

W ramach prac projektowych przeprowadzone zostały badania dotyczące zakresu potrzeb oraz poziomu umiejętności językowych wspomnianej grupy pracowników na podstawie specjalnie stworzonego kwestionariusza, który został przekazany 14 muzeom w kilku krajach (Polska, Portugalia, Niemcy, Turcja, Wielka Brytania, Hiszpania). Wyniki badania zostały zestawione, opracowane i opublikowane na stronie internetowej projektu. Główny wniosek z ankiet: w różnych krajach Zespoły Obsługi Zwiedzających działają na odmiennych zasadach, co więcej również w obrębie tego samego kraju dostrzeżono znaczne różnice w funkcjonowaniu tej grupy zawodowej oraz jej kwalifikacjach. Jednocześnie można znaleźć wspólny mianownik, który stanowi podstawę do jak najszerszego zdefiniowania grupy docelowej projektu.

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Lizbonie w dniach 17-18 stycznia 2013 r., kolejne w Berlinie w dniach 23-24 maja 2013 r. W wyniku spotkań opracowane zostało drugie narzędzie badawcze - kwestionariusz mający na celu szczegółowe zdefiniowanie różnych kontekstów i sytuacji, w których Zespoły Obsługi Zwiedzających muzea komunikują się w języku obcym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu i nieocenionej pomocy współpracujących muzeów. Przygotowany został również projekt słownika zawierającego podstawowe słownictwo dla ZOZM.

Zespół ds. realizacji projektu ”Work of Art” w Muzeum Narodowym w Krakowie koordynuje i realizuje działania projektowe we współpracy z drugim partnerem z naszego kraju Centrum e-learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zespół odbywa regularne spotkania, na których omawiane są podjęte działania i sprawy bieżące.

Po przeprowadzonej z końcem ubiegłego roku gruntownej analizie kompetencji i potrzeb pracowników ZOZ w naszym muzeum za pomocą dwóch ankiet: ankiety przygotowanej w międzynarodowym zespole i bardziej rozbudowanej ankiety wewnętrznej, odbyło się - we współpracy z lokalnym partnerem projektu (British Council) – badanie poziomu znajomości języka angielskiego.

Prawie 200 osób z Zespołu Obsługi Zwiedzających wzięło udział w teście pisemnym, a następnie ustnym, natomiast w marcu i kwietniu 2012 ok. 25 osób uczestniczyło w pilotażowym kursie języka angielskiego. Dzięki temu zostały lepiej poznane potrzeby i kompetencje pracowników Muzeum w kontekście planowanego przygotowania programu kursów nauczania języka angielskiego.

Ponadto została również przeprowadzona analiza narzędzi e-learningowych w nauczaniu języka angielskiego, a jej wyniki przedstawione uczestnikom kursów językowych podczas dwóch spotkań w Krakowie oraz międzynarodowemu zespołowi projektu na spotkaniu w Berlinie.

W lipcu 2013 roku Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach projektu zaprosiło do współpracy zagranicznych piłkarzy klubu sportowego Wisła Kraków. Celem tego zaproszenia było zbadanie umiejętności językowych pracowników, którzy brali udział w pilotażowych kursach z języka angielskiego, opracowanych i prowadzonych przez British Council.

Badający koncentrowali się głównie na zwrotach i wyrażeniach językowych, najczęściej zadawanych pracownikom Zespołu Obsługi Zwiedzających przez zagranicznych turystów.

Ta oryginalna akcja promocyjna objęła specjalną sesję zdjęciową w Oddziałach Muzeum: w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz w Kamienicy Szołayskich, w której piłkarze Wisły Kraków, wcielając się w rolę zagranicznych turystów, prowadzili rozmówki sytuacyjne z pracownikami Muzeum w kasie, sklepiku muzealnym i w galeriach.

Nasi pracownicy poradzili sobie z tym zadaniem doskonale, odpowiadając w języku angielskim na typowe pytania zadawane przez zwiedzających Muzeum Narodowe cudzoziemców w ramach projektu "Work of Art" zaprosiło do współpracy zagranicznych piłkarzy klubu sportowego "Wisła Kraków". Celem tego zaproszenia było zbadanie umiejętności językowych pracowników, którzy brali udział w pilotażowych kursach z języka angielskiego, opracowanych i prowadzonych przez British Council.
Badający koncentrowali się głównie na zwrotach i wyrażeniach językowych, najczęściej zadawanych pracownikom Zespołu Obsługi Zwiedzających przez zagranicznych turystów.

Podniesienie kompetencji językowych pracowników muzeów europejskich ma pomóc w komunikacji między zagranicznymi gośćmi a personelem muzealnym "pierwszego kontaktu” (pracownikami sklepów z pamiątkami, szatni i kas, przewodników, ochrony, itp.) i jest szczególnie istotne w takim mieście jak Kraków, gdzie corocznie liczba zagranicznych turystów sięga ponad dwa miliony.

Ta oryginalna akcja promocyjna objęła specjalną sesję zdjęciową w Oddziałach Muzeum: w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz w Kamienicy Szołayskich, w której piłkarze „Wisły Kraków”, wcielając się w rolę zagranicznych turystów, prowadzili rozmówki sytuacyjne z pracownikami Muzeum w kasie, sklepiku muzealnym i w galeriach.

Nasi pracownicy poradzili sobie z tym zadaniem doskonale, odpowiadając w języku angielskim na typowe pytania zadawane przez zwiedzających muzea cudzoziemców.

23 czerwca 2014 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach odbyła się konferencja projektu "Work of Art", podczas której zaprezentowane zostały rezultaty międzynarodowego przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ze szczególnym uznaniem gości spotkały się rezultaty projektu m.in. program szkolenia językowego dla pracowników Zespołu Obsługi Zwiedzających Muzea oraz prototyp narzędzia językowego dedykowanego tej grupie, które zostały ocenione jako bardzo wartościowe i potrzebne oraz przygotowane na światowym poziomie.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Działania projektowe obejmują przede wszystkim:

  • Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu dotyczącego kompetencji zawodowych pracowników Zespołu Obsługi Zwiedzających MNK
  • Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu dotyczącego zakresu potrzeb dot. nauki języków obcych Zespołu Obsługi Zwiedzających w poszczególnych oddziałach MNK
  • Opracowanie we współpracy z partnerami Projektu programu kursów językowych dla Zespołu Obsługi Zwiedzających muzea europejskie
  • Opracowanie polsko-angielskiego słownika zwrotów i wyrażeń słownictwa zawodowego niezbędnego w pracy Zespołu Obsługi Zwiedzających
  • Organizację pilotażowych szkoleń z języka angielskiego dla pracowników MNK
  • Przygotowaniu raportu na temat wykorzystania instrumentów informatycznych na potrzeby Projektu oraz opracowania platformy e-learningowej
  • Organizację (w czerwcu 2014 roku) krajowej konferencji upowszechniającej rezultaty Projektu
  • Uczestnictwo w czterech międzynarodowych spotkaniach projektu 
  • Organizację jednego spotkania projektowego w MNK (marzec 2013) 

Bardzo ważny jest również fakt, że w trakcie realizacji przedsięwzięcia wypracujemy narzędzia dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych Zespołu Obsługi Zwiedzających w MNK, możliwe do realizacji w sposób ciągły już po formalnym zamknięciu projekt. 

W czasie prac przygotowawczych projektu udało się zbudować prestiżowe konsorcjum, z którym wspólnie będziemy realizować założenia przedsięwzięcia, nadając mu europejski i uniwersalny wymiar oraz budując pozycję Muzeum Narodowego w Krakowie wśród muzeów na świecie.

Dofinansowanie z Programu LEONARDO DA VINCI "Uczenie się przez całe życie” wynosi 15 000 euro.

Dzięki nowatorskiemu charakterowi przedsięwzięcia wniosek w procedurze oceny merytorycznej otrzymał aż 91,48 punktów na 100 możliwych i był najwyżej ocenionym wnioskiem w Portugalskiej Agencji Narodowej Programu w Portugalii w roku 2012.


Międzynarodowe Konsorcjum Projektu:

1. Centro Europeu de Línguas – Portugalia – kordynator
Gulbenkian Foundation – Portugalia
Museu das Comunicações - Portugalia
2. Muzeum Narodowe w Krakowie – Polska
Partnerzy lokalni:
Szkoła Językowa "Mały Rynek”, Kraków
British Council
3. Egitim Gönüllüleri Derneği-ISPARTA – Turcja
Partner lokalny:
Isparta Müzesi Müdürlüğü
4. Uniwersytet w Glasgow – Wielka Brytania
Partner lokalny:
The Hunterian Museum
5. Akademia Górniczo Hutnicza – Centrum e-lerningu - Polska
6. Gesellschaft für Europabildung – Austria
Partner lokalny:
Leopold Museum
7. Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin – Niemcy
Partnerzy lokalni:
Arbeitsgemeinschaft literarischer Gesellschaften und Literaturmuseen:
Ehm Welk- und Heimatmuseum
Erich Kästner Museum
Faust-Museum und Faust-Archiv
Frankfurter Goethe-Museum
Fritz-Reuter-Literaturmuseum
Gellert-Museum
Gerhart-Hauptmann-Museum
Hermann Hesse-Höri-Museum
Hermann-Hesse-Museum Calw
Hoffmann-von-Fallersleben-Museum
Karl-May-Museum
Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte e.V. / Kleist-Museum
Kurt Tucholsky Literaturmuseum
Lessing Museum Kamenz
Literaturmuseum im Gartenhaus
Meininger Museen / Literaturmuseum Baumbachhaus
Nibelungenmuseum
Struwwelpeter-Museum
Till-Eulenspiegel-Museum
Archiv der Jugendkulturen e.V.
Berlinische Gallerie
Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuzberg
Buchstabenmuseum
Haus am Kleistpark
Haus am Waldsee
Museum Lichtenberg
Museumsverbund Pankow
Puppentheatermuseum Berlin
Schwules Museum
Stiftung Stadtmuseum Berlin
Deutsches Historisches Museum

Projekt "Work of Art" jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Słowa kluczowe: projekt
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję