Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

REGULAMIN ZWIEDZANIA W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

I. Informacje ogólne:

1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, jak również informacji o cenach biletów są zamieszczone w kasach biletowych, punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.
3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
5. W budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków, między innymi na dziedzińcach i w ogrodach, działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
6. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.


II. Zasady zwiedzania:
1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum oraz pracowników służb ochrony Muzeum.
2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
4. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni lub w szafkach depozytowych, z których korzystanie jest bezpłatne.
5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
7. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.
8. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

 • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika),
 • palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia,
 • wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,
 • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
 • fotografowania z użyciem statywu.
9. Prosimy o nie rozmawianie przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji.

Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: dyrekcja@muzeum.krakow.pl

Słowa kluczowe: regulamin, regulamin zwiedzania
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję