Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Jak odbyć praktyki studenckie w Muzeum Narodowym w Krakowie, do kogo jest skierowana oferta praktyk, regulamin  - wszystko co trzeba wiedzieć.
Krok po kroku do praktyk w MNK.
  1. Przeczytaj  regulamin
  2. Złóż odpowiednie dokumenty aplikacyjne
  3. W przypadku zaakceptowania Twojej kandydatury dopełnij wszystkich formalności, wskazanych w regulaminie
  4. Rozpocznij praktykę
Regulamin praktyk w MNK 

Oferta praktyk w MNK jest skierowana do uczniów szkół zasadniczych lub szkół średnich oraz do studentów uczelni wyższych. 

Co jest potrzebne do odbycia praktyk?

  • zgoda szkoły/uczelni na odbycie praktyki,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki.
Jakie dokumenty do Działu Spraw Pracowniczych należy złożyć?
  • podanie w sprawie przyjęcia na praktykę,
  • zaświadczenia ze szkoły lub uczelni potwierdzającego status ucznia/ studenta,
  • program praktyki.

Co dalej? 

Dział Spraw Pracowniczych przekazuje dokumenty złożone przez ucznia/studenta do właściwego kierownika jednostki organizacyjnej. Podanie o praktykę zostaje zaopiniowane przez kierownika danej komórki organizacyjnej. W przypadku zgody na przyjęcie na praktykę, kierownik danej jednostki organizacyjnej wyznacza opiekuna i przekazuje informację o wyrażonej zgodzie i wskazanym opiekunie do Działu Spraw Pracowniczych.  O ostatecznej decyzji każdy aplikujący zostaje poinformowany przez Dział Spraw Pracowniczych.

W przypadku podpisania przez Muzeum Narodowe w Krakowie stałej umowy na praktyki zawodowe - procedura przyjęcia na praktyki odbywa się każdorazowo na podstawie skierowania, wydanego przez stronę kierującą, szkołę lub uczelnię.
Słowa kluczowe: praktyki, studenci, edukacja
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję