Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko:
Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Miejsce pracy: Kraków
 

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. kontroli wewnętrznej. Główną odpowiedzialnością osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie stworzenie i koordynowanie wydajnego oraz skutecznego systemu kontroli wewnętrznej dla zapewnienia realizacji celów i zadań Muzeum w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zatrudniona osoba będzie podlegała i ściśle współpracowała z Dyrekcją MNK.
Główne obowiązki:
 • stworzenie, wdrożenie i rozwijanie systemu kontroli wewnętrznej obejmującego ogół zasad oraz procedur przewidzianych i przyjętych przez Dyrekcję MNK, umożliwiającego wykrywanie oraz zapobieganie błędom i nieprawidłowościom oraz zapewniającego ochronę zasobów rzeczowych i informacji wewnętrznych MNK,
 • opracowywanie i rozwój narzędzi ukierunkowanych na realizację standardów kontroli wewnętrznej obowiązujących w jednostkach sektora publicznego,
 • analiza i inicjowanie zmian w istniejących procesach oraz procedurach, w szczególności w obszarze kontroli zarządczej i systemu zarządzania ryzykiem,
 • opiniowanie wewnętrznych regulacji pod kątem ich spójności z przyjętą metodologią, oraz oceną ryzyka,
 • analiza poziomu ryzyka oraz uruchamianie i weryfikacja skuteczności działań zapobiegawczych i naprawczych,
 • wsparcie i doradztwo dla Dyrekcji MNK w obszarze kontroli zarządczej, w tym w szczególności: 
  - sporządzanie dla Dyrekcji MNK propozycji planu działalności Muzeum, z uwzględnieniem propozycji zawartych w planach złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych,
  - zapewnianie kompletności i opracowywanie pod kątem zgodności z prawem dokumentacji systemu kontroli zarządczej w Muzeum,
  - przygotowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej dla Dyrekcji MNK,
  - koordynowanie wewnętrznej sprawozdawczości z funkcjonowania kontroli zarządczej,
  - bieżące informowanie Dyrekcji MNK o stanie kontroli zarządczej w Muzeum,
  - koordynowanie przebiegu procesu samooceny systemu kontroli zarządczej w Muzeum,
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Muzeum oraz doradztwo w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
Oczekujemy:  
 • wykształcenia wyższego technicznego, prawniczego lub ekonomicznego,
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o zbliżonym pod względem merytorycznym zakresie obowiązków w jednostkach finansów publicznych (preferowane duże instytucje kultury),
 • praktycznej znajomości przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o rachunkowości,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • bardzo dobrej znajomości programu Excel,
 • samodzielności i niezależności, dobrej organizacji pracy oraz konsekwencji i wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów,
 • wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych, komunikatywności oraz umiejętności współpracy,
 • wysokiej etyki zawodowej.
Oferujemy:
 • pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę w renomowanej instytucji kultury,
 • bliską współpracę z Dyrekcją MNK,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku),
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNK).


CV należy składać do 20.11.2020 poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=178496d83b124221b4e7978b77fb74f6

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję