Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko pracy: Asystent w Sekcji Nabytków

Nabór na stanowisko pracy: Asystent w Sekcji Nabytków

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Asystent w Sekcji Nabytków
        (Dział Głównego Inwentaryzatora – Sekcja ds. Nabytków) 
Miejsce pracy: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko Asystenta w Sekcji Nabytków.  Praca na tym stanowisku daje możliwość rozwoju ścieżką specjalistyczną lub merytoryczną w obszarze naukowym. Zapraszamy zatem do aplikacji osoby, które przede wszystkim interesuje rozwój w obszarze zarówno zarządzania informacją/danymi jak i relacjami z interesariuszami w tematach dotyczących zabytków. Poszukujemy osób skrupulatnych w działaniu oraz dobrze zorganizowanych.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie ewidencji związanej z akcesją zbiorów,
 • przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę nabycia obiektów,
 • ewidencjonowanie nabytków w systemie bazodanowym Muza,
 • prowadzenie rozmów/negocjacji z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, związanych z pozyskiwaniem obiektów do kolekcji Muzeum,
 • zlecanie wykonania dokumentacji wizualnej (fotografii) nabytków,
 • przekazywanie nowo nabytych muzealiów do magazynów,
 • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zakupu dzieł do kolekcji Muzeum, koordynacja i raportowanie projektów z tym związanych,
 • wystawianie wniosków w systemie bazodanowym Cogisoft związanych z akcesją i realizacją projektów,
 • archiwizacja dokumentów związanych z akcesją zbiorów.


Wymagania:

 • ukończone studia kierunkowe II stopnia - mile widziane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, archeologia, etnologia, muzeologia i pokrewne,
 • znajomość podstawowych regulacji prawnych w muzealnictwie,
 • znajomość zasad ewidencjonowania zbiorów,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętności komunikacyjne - łatwości budowania pozytywnych relacji,
 • rozwinięte umiejętności podejmowania decyzji,
 • nastawienie na cel i sumienność,
 • umiejętność funkcjonowania pod presją czasu,
 • umiejętność wykonywania pracy o charakterze wielozadaniowym,
 • umiejętność analitycznego myślenia ,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B1),
 • mile widziana znajomość innego języka nowożytnego (francuski, niemiecki),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w muzealnictwie lub innej instytucji kultury,
 • mile widziane znajomość prawa autorskiego.

Oferujemy:

 • pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę lub inną formę zatrudnienia w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • udział w szkoleniach z zakresu obsługi programów bazodanowych: Muza, Cogisoft,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • prywatną opiekę medyczną.

CV należy składać do 31.07.2020 poprzez stronę:


https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2bba73843fef4814acb96c61d01651b0

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
 1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.
V. Odbiorcy danych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję