Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Kierownik Sekcji Realizacji Wystaw

Nabór na stanowisko: Kierownik Sekcji Realizacji Wystaw

Miejsce pracy: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie jest instytucją kultury z przeszło 140-letnią tradycją. Zbiory, nad którymi sprawujemy pieczę, liczą ponad 900 tysięcy eksponatów, a naszą misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej. Zatrudniamy prawie 600 pracowników w kilkunastu oddziałach w Krakowie oraz w Zakopanem.      

Sekcja Realizacji Wystaw odpowiedzialna jest przede wszystkim za montaż i demontaż wystaw organizowanych przez Muzeum, a także za realizację transportów obiektów muzealnych.

Poszukujemy osoby na stanowisko Kierownika Sekcji Realizacji Wystaw, która odpowiadać będzie za kompleksową koordynację działań Sekcji oraz za zarządzanie i nadzór nad kilkunastoosobowym zespołem, dołączając do kadry zarządczej Muzeum.

 

Główne obowiązki:

 • Zarządzanie podległymi pracownikami oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Sekcji, z uwzględnieniem terminowego i oszczędnego wykonywania zadań, ze szczególnym uwzględnieniem tych wynikających z planu wystaw Muzeum;
 • Planowanie i nadzór nad realizacją harmonogramu transportów i pracy montażystów oraz kierowców-montażystów Sekcji;
 • Bieżące monitorowanie i kontrola pracy pracowników w Sekcji oraz ustalanie priorytetów zadań do wykonania w uzgodnieniu z osobami zlecającymi;
 • Organizowanie i koordynowanie wszelkich spraw związanych z transportami dzieł sztuki w związku z realizowanymi wystawami oraz zgodnie z innymi zleceniami napływającymi z działów Muzeum;
 • Prowadzenie dokumentacji Sekcji, w tym weryfikowanie i usprawnianie procedur i narzędzi do zarządzania pracą, które funkcjonują w Sekcji (harmonogramy, budżety, bazy, wzory umów, zleceń, wniosków itp.) w oparciu o nabywane doświadczenie i ewentualne zmiany zachodzące w procesie realizacji wystaw;
 • Przeprowadzenie procedur ubezpieczania obiektów zgodnie z zleceniami od koordynatorów wystaw;
 • Przeprowadzenie procedur wyłaniania zewnętrznych wykonawców transportów we współpracy z koordynatorami wystaw i Działem Zamówień Publicznych;
 • Sporządzanie zleceń wewnętrznych do działów Muzeum i zewnętrznych na zakup usług i sprzętu związanego z organizowanymi wystawami;
 • Nadzór nad magazynem tymczasowym podlegającym Sekcji, w szczególności w ramach harmonogramu pracy magazynu i opieki nad dziełami sztuki przechowywanymi w magazynie;
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i wykorzystania samochodów służbowych Muzeum oraz wózka widłowego, jak również dbanie o terminowe wykonywanie przeglądów i ubezpieczeń.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego o profilu logistycznym, technicznym lub związanym z zarządzaniem;
 • Wiedzy i doświadczenia z zakresu logistyki oraz procesów logistycznych;
 • Min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania zespołem;
 • Bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera i pakietu MS Office, w tym w szczególności programu Excel;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym (min. B2);
 • Zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym budowania relacji z pracownikami Sekcji, utrzymywania dobrej atmosfery pracy, umiejętności rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole oraz motywowania zespołu w warunkach zmian;
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników, w tym umiejętności ustalania priorytetów;
 • Inicjatywności oraz nastawienia na aktywne poszukiwanie rozwiązań;
 • Wysoko rozwiniętych umiejętności podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu;
 • Zdolności logistyczno-analitycznych;
 • Prawo jazdy kat. B – mile widziane.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat w kadrze zarządczej renomowanej instytucji kultury;
 • Współpracę z zaangażowanym zespołem specjalistów;
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku);
 • Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy w MNK).

 

Aplikacje prosimy przesyłać w terminie do 20 września 2021 za pośrednictwem formularza:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=13fdbb2ae8444689af44db8b58f64f65

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

W razie pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu: Justyna Saszyna - Kasprzyca, tel. 12 433 55 14

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:


Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
iod@mnk.pl


Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję