Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Główny Konserwator

Nabór na stanowisko: Główny Konserwator

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Konserwatora.
Miejsce pracy: Kraków
Opis stanowiska:
 • opracowanie i realizacja strategii oraz kształtowanie polityki w zakresie opieki konserwatorskiej nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami i sposobem ekspozycji oraz transportem obiektów zabytkowych ze zbiorów MNK;
 • doskonalenie procesów zarządczych i operacyjnych w obszarze działalności konserwatorskiej oraz przechowywania zbiorów MNK;
 • nadzór nad tworzeniem i realizacją budżetów oraz planów dla obszaru swojej odpowiedzialności;
 • kształtowanie polityki i nadzór nad realizacją prac naukowo–badawczych wspierających opracowywanie, konserwację i ochronę zbiorów MNK;
 • wspomaganie procesów rozwoju i edukacji podległych pracowników;
 • wspomaganie procesu zarządzania w podległych zespołach.
Wymagania:
 • ukończone studia magisterskie z zakresu konserwacji dzieł sztuki;
 • przynajmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub potwierdzone kierownictwo zespołów zajmujących się konserwacją dzieł sztuki lub kierownictwo konserwatorskich zespołów projektowych (np. finansowanych w ramach grantów);
 • znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość obowiązującej doktryny konserwatorskiej oraz najnowszych polskich i ogólnoświatowych trendów w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków;
 • nieposzlakowana opinia;
 • dorobek naukowy z zakresu konserwacji lub ochrony dóbr kultury;  
 • doświadczenie we wdrażaniu zmian i optymalizacji procesów;
 • wysoko rozwinięte zdolności przywódcze i skuteczność w działaniu;
 • szerokie horyzonty i otwartość na nowe wyzwania;
 • komunikatywność, umiejętności negocjacyjne;
 • ponadprzeciętne zdolności interpersonalne i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność budowania zespołów i kształtowania właściwych postaw;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • atutem będzie komunikatywna znajomość drugiego języka obcego;
 • biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego;
 • możliwość udziału w ciekawych projektach o dużej skali;
 • życzliwe otoczenie współpracowników;
 • prywatną opiekę medyczną.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 5.04.2019 r. z dopiskiem w tytule "Główny Konserwator". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.
Słowa kluczowe: Praca w MNK, Nabór
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję