Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Asystent w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry

Nabór na stanowisko: Asystent w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:
Asystent w Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry
Miejsce pracy: KrakówMuzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Asystenta do Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry w Dziale Konserwacji.

Stanowisko Asystenta ma na celu wsparcie działalności Działu Konserwacji (Pracownia Konserwacji Papieru i Skóry) w zakresie przygotowania obiektów do wystaw. Zapraszamy do aplikacji osoby, które posiadają zainteresowania w kierunku rozwoju umiejętności w obszarze konserwacji prewencyjnej.

Szczególnie cenne jest dla Nas posiadanie umiejętności pracy wielozadaniowej i entuzjastycznie nastawione do nowych wyzwań.

Opis stanowiska:

 • przygotowanie do wystaw obiektów na podłożu papierowym (oprawa, prace zabezpieczające),
 • konserwacja prewencyjna m.in. przeprowadzanie planowych przeglądów ekspozycji, magazynów,
 • sporządzanie opinii konserwatorskich,
 • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
 • sporządzanie i kontrola stanu zachowania muzealiów,
 • wykonywanie dokumentacji konserwatorskich,
 • nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z muzealiami w szczególności podczas przygotowania wystaw, zabezpieczenia do transportu, w trakcie transportu, podczas fotografowania.


Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki lub ochrony dóbr oraz pokrewne (mile widziana specjalizacja: konserwacja zabytków na podłożu papierowym lub muzealnictwo),
 • umiejętność oceny stanu zachowania oraz przyczyn zniszczeń obiektów zabytkowych,
 • znajomość zasad bezpiecznego obchodzenia się z muzealiami,
 • doświadczenie w pracy z ruchomymi obiektami zabytkowymi,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w muzealnictwie lub innej instytucji kultury,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • łatwość uczenia się nowych programów komputerowych,
 • umiejętność samodzielnego podejmowanie decyzji,
 • umiejętność pracy zespołowej,

Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.


CV należy składać do 30.09.2020 poprzez stronę: 

 
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=3e193a22ffd24bdb9c1bade4a36d9fb4

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję