Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Asystent w Dziale Prewencji Muzealnej

Nabór na stanowisko: Asystent w Dziale Prewencji Muzealnej

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko:
 
Asystent  w Dziale Prewencji Muzealnej
Miejsce pracy: Kraków

 

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Asystenta do Działu Prewencji który będzie odpowiedzialny za analizę warunków środowiskowych i przeprowadzania badań pod kątem ochrony zbiorów.

 

Poszukujemy osoby analitycznej, nastawionej na rozwój oraz ciągłe podnoszenie zakresu wiedzy.

Stanowisko wymaga współpracy z innymi działami wewnątrz Muzeum jak i instytucjami zewnętrznymi, stąd komunikatywność oraz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne będą mile widziane.
Zakres obowiązków:
 • skrupulatna realizacja powierzonych zadań,
 • wykonywanie złożonych analiz dużych ilości danych różnego typu,
 • wykonywanie badań obiektów zabytkowych pod kątem ich ochrony, z zastosowaniem różnego rodzaju technik badawczych (mikrofedometria, spektrofotometria, mikroskopia optyczna i SEM, UTM, etc.)
 • analiza i interpretacja uzyskiwanych wyników na podstawie ugruntowanej wiedzy o specyfice każdej z używanych technik badawczych, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnienia ochrony obiektów zabytkowych,
 • systematyczne dokumentowanie i archiwizowanie wyników pracy,
 • opracowywanie artykułów naukowych, raportów i sprawozdań,
 • współpraca z zespołem przy interdyscyplinarnych ekspertyzach,
 • współpraca z innymi jednostkami naukowymi.

Oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (chemia, fizyka lub nauk pokrewnych; doktorat będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenia z zakresu analiz i badań obiektów zabytkowych,
 • znajomości technik badawczych,
 • umiejętności współpracy w zespole i kształtowania właściwych postaw,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia,
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel) i programów graficznych, umiejętność posługiwania się programem Origin będzie dodatkowym atutem.


Oferujemy:
 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.

CV należy składać do 16.11.2020 poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a5991700d2574218a846ca82b8806785

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję