Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar

Analityk Finansowy/ Specjalista ds. controllingu finansowego

Analityk Finansowy/ Specjalista ds. controllingu finansowego

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Analityk Finansowy/ Specjalista ds. controllingu finansowego.
Miejsce pracy: Kraków

Główne zadania na stanowisku:
 • udział w rozwoju i budowaniu obszaru controllingu finansowego Instytucji,
 • tworzenie narzędzi controllingu finansowego,
 • odpowiedzialność za proces budżetowania, raportowania, kontroli finansowej,
 • udział w procesie rozliczania i kontroli projektów finansowanych z różnych źródeł, w tym unijnych,
 • przygotowywanie analiz i wyników finansowych na potrzeby Dyrekcji,
 • ścisła współpraca z obszarami merytorycznymi w zakresie analizy danych i monitoringu budżetów.
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe związane z  kontrolingiem, finansami, rachunkowością,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z finansami, kontrolingiem,
 • biegła znajomość programu MS Excel (warunek konieczny)
 • umiejętność analizy danych i przygotowywania raportów,
 • rozwinięte umiejętności analityczne,
 • samodzielność w  rozwiązywaniu zadań,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych- odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność,
 • umiejętność efektywnego działania pod presją czasu,
 • chęć zdobywania nowych umiejętności.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w fantastycznej lokalizacji – budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość udziału w kursie języka angielskiego,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (darmowe wejścia na wszystkie wystawy MNK).
Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 16.08.2019r. z dopiskiem „Specjalista ds. controllingu finansowego”. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie  z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl)

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony   Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl
II. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.
Słowa kluczowe: Praca w MNK
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję