Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Nabór na stanowisko: Adiunkt lub Kustosz (Dział Sztuki Nowoczesnej)

Nabór na stanowisko: Adiunkt lub Kustosz (Dział Sztuki Nowoczesnej)

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:
Adiunkt lub Kustosz
(Dział Sztuki Nowoczesnej)
 
Miejsce pracy: Kraków

Poszukujemy osoby zainteresowanej merytoryczną pracą w Muzeum, odpowiedzialnej, sumiennej i kreatywnej, chętnej do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej oraz potrafiącej pracować zespołowo.

 Opis stanowiska:

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów w systemie MUZA
 • udział w realizacji wypożyczeń dzieł sztuki z kolekcji malarstwa i rzeźby Działu Sztuki Nowoczesnej
 • opieka merytoryczna nad Galerią Sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach
 • przygotowywanie wystaw stałych.
 • przygotowywanie wystaw czasowych
 • opracowanie i wygłaszanie odczytów dla publiczności.
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach.
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictw bądź promocji, edukacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie w zakresie historii sztuki
 • doświadczenie w pracy muzealnej (autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych; autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych; autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub inne formy udziału w tych projektach, umiejętność pracy w systemie bazodanowym muzeum (Muza, Mona))
 • zainteresowanie pracą muzealną i problematyką związaną ze sztuką XIX wieku
 • doświadczenie w pracy badawczej
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie
 • dobra znajomość języków obcych w mowie i piśmie (angielski)
 • dobra znajomość obsługi komputera, a przede wszystkim bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
 • zaangażowanie i dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w trybie zadaniowym

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać do  5 lutego 2021 (termin składania aplikacji może ulec przedłużeniu) poprzez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=552374cb01e64f589be4da64e1ac8ea6

Informujemy że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu: Anna Krupska, e-mail: akrupska@mnk.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW:


Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 0-12 43 35 707; adres email:
ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Słowa kluczowe: praca, kustosz, adiunkt
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję