Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

Międzynarodowy projekt "HEAD"

Międzynarodowy projekt "HEAD"

W projekt zaangażowało się 10 krajów. Do celów projektu należało rozpoznanie korzyści, jakie niesie upowszechnianie dziedzictwa narodowego w edukacji osób dorosłych, tworzenie nowych metod nauczania, wymiana doświadczeń dzięki spotkaniom w krajach partnerskich.
Projekt "HEAD" (Heritage Education for Adults, Exchange of Methodology - How to Use Heritage in Adult Education) realizowany był w ramach projektów partnerskich Programu “Grundvig”, w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka - Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie przy ul. Kanoniczej 17 od 1 września 2009 do 31 sierpnia 2011.

ZOBACZ FILM O PROJEKCIE 

Cel 1: wymiana dobrej praktyki, w celu poznania różnorodności metod pracy (obserwacja poprzez udział w warsztatach, seminariach, spotkaniach)
Wynik:
- podsumowanie zdobytej wiedzy i metod (publikacja CD, w formie pisanej oraz w sieci -WEB)
- testowanie poznanych metod w różnych krajach, w celu poprawy edukacji osób dorosłych we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie oraz raport dotyczący powyższych działań

Cel 2: poznanie sposobów motywowania osób dorosłych do poszerzania swojej wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego
- poprzez udział w warsztatach w krajach uczestniczących w projekcie
- poprzez przygotowywanie informacji potrzebnych do stworzenia warsztatów (WEB, CD, forma pisemna)
- poprzez stworzenie bazy danych instytucji, organizacji i edukatorów
- poprzez rozpoznanie zainteresowania w zakresie oferty edukacyjnej

Koordynator - Czechy - Bohemia Discovery Ltd.
Partner 1 – Wielka Brytania - Pro Art & Co
Partner 2 – Litwa - Vilniaus Dailiuju Amatu Asociacija
Partner 3 – Finlandia – Haminan Kansalaisopisto
Partner 4 – Łotwa – Biedriba“Oleru muiža“
Partner 5 – Francja – Assocoation Tambour Battant
Partner 6 – Norwegia Sør-Trøndelag musikkråd
Partner 7 – Hiszpania – Cepa El Espinar
Partner 8 – Polska - Muzeum Narodowe w Krakowie
Partner 9 – Włochy – Italia Nostra Onlus

Projekt "HEAD” realizowany w ramach projektów partnerskich Programu “Grundvig”, w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, obejmuje dwa cykle spotkań-warsztatów skierowane do seniorów: "Mój szkicownik” oraz "W warsztacie średniowiecznego mistrza”.

MÓJ SZKICOWNIK

(Projekt realizowany od 25 lutego 2011 do 19 kwietnia 2011 – 8 spotkań)

Projekt skierowany do grupy około 15 osób, zaplanowany na okres 6 tygodni. W każdym tygodniu odbywały się dwa spotkania, jedno prowadzone przez historyka sztuki, drugie przez plastyka. Spotkanie prowadzone przez historyka sztuki, wzbogacały zadania przygotowane przez plastyka i odwrotnie. 

Celem cyklu spotkań była twórczość uczestników wynikająca z konfrontacji z treściami i formą średniowiecznej sztuki, zapisana w dzienniku-szkicowniku, w formie literackiej i plastycznej, a także w pracach plastycznych.

W trakcie spotkań pochylaliśmy się nad wybranymi dziełami, staraliśmy się poznać ich symbolikę i treści, odczuć nastrój, zinterpretować. W szkicowniku próbowaliśmy utrwalić, w różnej formie zapisu, własne myśli i skojarzenia, które dzieła nam nasuwają, odczucia i intuicje, jakie w nas budzą.
W nawiązaniu myślowego dialogu pomagały nam istniejące świadectwa żywej konfrontacji z tradycją, teksty literackie, dzieła plastyki, poezja. m.in. rysunki średniowiecznych zabytków S. Wyspiańskiego, poezja T.S. Eliota, R.M. Rilkego, K.K. Baczyńskiego.
Na początku cyklu każdy z uczestników otrzymał specjalnie przygotowany szkicownik, który stał się następnie osobistym szkicownikiem i dziennikiem każdej z osób uczestniczącej w spotkaniach.

Autor i koordynator projektu: Monika Wlezień –historyk sztuki
Spotkania poświęcone historii sztuki - Monika Wlezień
Warsztaty plastyczne - artyści plastycy: Ewa Kawecka, Iwona Dobrzańska-Wnęk
Doradztwo metodyczne: dr Monika Nęcka metodyk nauczania sztuki Instytutu Sztuki AP

Więcej o projekcie

W WARSZTACIE ŚREDNIOWIECZNEGO MISTRZA
(Projekt realizowany od 14 stycznia 2011 do 18 lutego 2011 - 13 spotkań)

Projekt skierowany do grupy około 25 osób, zaplanowany na okres 6 tygodni. W każdym tygodniu odbywały się dwa spotkania, jedno prowadzone przez historyka sztuki, drugie przez plastyka.
Spotkanie prowadzone przez historyka sztuki było wzbogacone zadaniami przygotowanymi przez plastyka i odwrotnie.

Celem cyklu spotkań byo zapoznanie uczestników z bogactwem sztuki średniowiecznej, a także poznanie realiów odległej epoki poprzez poznanie zachowanych w oryginale, a także odtworzonych w dziełach średniowiecznego malarstwa i rzeźby tkanin, dzieł złotniczych, ksiąg i innych przedmiotów.

Autor i koordynator projektu: Monika Wlezień – historyk sztuki
Spotkania poświęcone historii sztuki - Monika Wlezień, Katarzyna Bury
Warsztaty plastyczne - artyści plastycy i rekonstruktorzy dawnych rzemiosł: Iwona Dobrzańska-Wnęk, Barbara Bodziony, Michał Kaleta (pracownia ceramiki historycznej "Neopotter”), Izolda Knosek, Katarzyna Bury, Marcin Leszczyński
Doradztwo metodyczne: dr Monika Nęcka metodyk nauczania sztuki Instytutu Sztuki UP
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję