Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Mała Ambasada Muzeum Narodowego w Krakowie

Mała Ambasada Muzeum Narodowego w Krakowie

Mała Ambasada Muzeum Narodowego w Krakowie (o wdzięcznym skrócie MAMBA) to grupa dzieci w wieku od 6 do 14 lat, która corocznie realizuje jedno główne zadanie ustalone w porozumieniu z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Aktywność Małych Ambasadorów ma popularyzować zbiory i działalność muzeum.

W celu realizacji tego zadania spotykają się oni na cyklicznych warsztatach projektowych, odbywających się od września do czerwca danego roku szkolnego. Efekty pracy Ambasadorów są dostępne dla każdego – w różnej, odpowiadającej realizowanemu projektowi formie (np. wydawnictwa, wyników opublikowanych na stronie internetowej, podczas wydarzeń organizowanych przez MAMBĘ). Co roku Ambasadorowie składają Dyrektorowi MNK raport ze swojej działalności.

Są oni również organem doradczym i opiniującym wybrane wydarzenia edukacyjne Zespołu ds. Programów dla Rodzin i Dzieci Działu Edukacji.

Małym Ambasadorem MNK można zostać przez przyjęcie zaproszenia do grona Ambasadorów. Kadencja trwa dwanaście miesięcy – po tym czasie można ją przedłużyć lub odstąpić od pełnionej funkcji – natomiast tytuł Małego Ambasadora Muzeum jest tytułem dożywotnim.

Zasady działania MAMBY określa "Regulamin Małej Ambasady Muzealnej – MAMBY".

Po co Muzeum MAMBA, po co MAMBIE Muzeum?
MAMBA podejmie próbę realizacji idei muzeum partycypacyjnego, w którym dochodzi do zatarcia granicy między instytucją jako nadawcą a gościem jako odbiorcą, zaś przestrzeń muzeum staje się miejscem współtworzonym. W muzeum partycypacyjnym również zwiedzający mogą tworzyć treści, dzielić się nimi i łączyć się wokół nich. Poprzez praktyczne zaangażowanie się publiczności wzrasta społeczna rola muzeów, a one same zyskują nowe, zróżnicowane grupy odbiorców. Zależy nam na tym, by Muzeum Narodowe w Krakowie było otwarte i nowoczesne, by różni ludzie dobrze się w nim czuli. W prezentowanym projekcie dzieci proponują swoje interpretacje, a muzeum przyjmuje je i udostępnia jako dopuszczalne i równorzędne z innymi.

Działalność MAMBY została zainaugurowana 9 czerwca 2018 roku podczas wydarzenia "Lubię to! Dzień Dziecka 2018", w czasie którego dzieci oprowadzały po wystawie "Wyspiański". Projekt był współfinansowany przez Gminę Miasta Kraków.

Zadania podejmowane podczas drugiego sezonu (2018/2019) działania "Małej Ambasady Muzealnej - MAMBY" towarzyszyły wystawie pt. "Wajda". Ich efektem jest film "Jak zakłócić dzień kustosza". Ta edycja projektu była współfinansowana przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej.


MAMBA 2020/2021
Podczas sezonu 2020/2021 zaprosiliśmy Małych Ambasadorów Muzealnych do działań fotograficznych oraz dziennikarskich. W efekcie powstała wystawa „W Dzieciństwie jest się zawsze” łącząca słowo i obraz, prezentowana w Kamienicy Szołayskich. Portrety fotograficzne wybranych pracowników MNK, oraz wywiady z nimi odsłoniły przed publicznością muzealną kuchnię, pokazując jak ciekawym i złożonym organizmem jest MNK.

ZIELONA MAMBA 2021/2022
W sezonie 2021/2022 MAMBA zmieniła kolor na zielony! Inspirując się dziełami sztuki z kolekcji MNK, Mali Ambasadorowie przez cały rok wychodzili w plener obserwować przyrodę. Przyglądali się ptakom i owadom, a także zmianom, jakie w naturze niosą ze sobą kolejne pory roku. Poznawali Wisłę, sadzili rośliny i budowali domki dla dzikich pszczół, wzmacniając relacje z przyrodą.
Współorganizatorami Zielonej MAMBY byli Katarzyna Chrząścik, Anna Zięcik oraz Paweł Adamski z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk.

Kto opiekuje się MAMBĄ?
Opiekunami-mentorami uczestników projektu są pracownicy Zespołu ds. Programów dla Rodzin i Dzieci Działu Edukacji MNK. Wspomagają ich wolontariusze Działu Edukacji.

Koordynatorka projektu: Izabela Lechowicz, ilechowicz@mnk.pl

Mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie

Partner Strategiczny Muzeum Narodowego w Krakowie

Partner działań edukacyjnych MNK

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję