Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

Lekcje muzealne online

Lekcje muzealne online

Wychodząc w stronę zmieniających się potrzeb grup zorganizowanych, przenieśliśmy niektóre z naszych zajęć do sieci. Lekcje muzealne online są inspirowane lekcjami, które zazwyczaj realizujemy w formule stacjonarnej w naszym Muzeum. Zostały one dostosowane do specyfiki spotkań w Internecie. Uwzględniają zarówno elementy wykładowe, jak i zadania angażujące uczestników. Specjalnie przygotowane prezentacje pozwalają poznać wiele dzieł ze zbiorów Muzeum, ułatwiają przyswojenie najważniejszych informacji, są punktem wyjścia do interakcji. Zajęcia trwają godzinę lekcyjną i są prowadzone przez doświadczonych edukatorów muzealnych.

Lekcje online zaplanowane są tak, aby każdy uczestnik mógł indywidualnie uczestniczyć w przewidzianych przez nie aktywnościach i zadaniach. Jeśli grupa chciałaby pracować wspólnie (np. przy jednym komputerze), prosimy o dodatkową informację.

KLASY 4–6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. TEMATY ZAJĘĆ:

 

Kolekcjonowanie – pasja czy szaleństwo?

słowa klucze: kolekcjonowanie, kolekcja, przeszłość, dziedzictwo, sztuka, zabytek, Izabela Czartoryska, Jan Matejko, Feliks „Manggha” Jasieński, zbiory, pamięć

Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki

słowa klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło artystyczne, chronologia, epoka

Muzyczny dom Karola Szymanowskiego

słowa klucze: kompozytor, muzeum biograficzne, folklor góralski, balet, pantomima, harnaś

Białe złoto. O ceramice w zbiorach Czartoryskich

słowa klucze: ceramika, porcelana, fajans, dwór, szlachta, garncarstwo, rzemiosło artystyczne, liczenie czasu – wieki

Jak czytać przeszłość? O źródłach historycznych

słowa klucze: źródła historyczne, historyk, archiwum, biblioteka, dzieła sztuki, wspomnienia, pamiętniki, archeologia, nauki pomocnicze historii (sfragistyka, numizmatyka, genealogia)

 

KLASY 7–8 I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE. TEMATY ZAJĘĆ:

 

Dama z gronostajem i Leonardo da Vinci

słowa klucze: portret, „Dama z gronostajem”, Leonardo da Vinci, mecenat, konserwacja, warsztat malarski, malarstwo temperowe, malarstwo olejne, sfumato

Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem i Rembrandt van Rijn

słowa klucze: pejzaż, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, Rembrandt van Rijn, konserwacja, malarstwo olejne, warsztat malarski, przypowieść

Kultura szlachecka. Sarmatyzm

słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój kontuszowy, portret sarmacki, portret trumienny, obyczajowość, zastawa i szkła stołowe, elementy uzbrojenia

Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok

słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka sakralna, sztuka świecka, tematy charakterystyczne dla danej epoki, ikonografia, symbol, alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna, światło i cień

Sztuka dla sztuki. Twórczość artystyczna Młodej Polski

słowa klucze: Młoda Polska, Kraków, secesja, artysta, sztuka dla sztuki, literatura, cyganeria, motywy roślinne, japonizm, ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, witraż

Romantyzm w kontekście literackim

słowa klucze: romantyzm, polscy bohaterowie narodowi, mesjanizm, gotycyzm, ludowość, historyzm, Adam Mickiewicz, Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Napoleon, Jan Matejko, Piotr Michałowski

Zrozumieć malarstwo XIX wieku. Analiza dzieła sztuki

słowa klucze: analiza formalna i analiza treści, gatunki malarskie, ekspresja, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini, luminizm

Malarscy kronikarze historii Polski

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda, alegoria, idealizacja, konwencja

Wiktoria wiedeńska. Historia wielkiego zwycięstwa

słowa klucze: Jan III Sobieski, Imperium Osmańskie, barok, orientalizm, janczar, husaria, szabla, jatagan, buńczuk, kałkan, kawa

Sztuka umierania. Motyw vanitas w sztuce sarmackiej

słowa klucze: motyw vanitas, sztuka wanitatywna, sztuka sarmacka, pompa funebris, castrum doloris, portret trumienny, chorągiew nagrobna, epitafium

Finis Poloniae . Ostatnie lata I Rzeczypospolitej

słowa klucze: Tadeusz Kościuszko, rozbiory Polski, konfederacja barska, Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Konstytucja 3 maja, konfederacja targowicka

Bogowie i herosi. Wątki mitologiczne w sztuce antycznej

słowa klucze: mitologia, mit, politeizm, atrybut, frazeologia, Fidiasz, heros, Jowisz, Atena, Demeter, Prometeusz, Herkules, Dionizos, Afrodyta, Diana, Apollo
NOWOŚĆ!

Nasza nowoczesność! W poszukiwaniu polskiego stylu

słowa klucze: styl narodowy, styl zakopiański, Stanisław Witkiewicz, huculszczyzna, Młoda Polska, sztuka użytkowa, rzemiosło artystyczne, nowoczesność
NOWOŚĆ!

 

Lady with an Ermine and Leonardo da Vinci

keywords: masterpiece, portrait, Leonardo da Vinci, oil painting, tempera painting, Renaissance painting, sfumato

Zajęcia w języku angielskim.

Landscape with the Good Samaritan and Rembrandt van Rijn

keywords: masterpiece, landscape = scenery, Rembrandt van Rijn, oil painting, Baroque painting, parable, staffage

Zajęcia w języku angielskim.

Informacje praktyczne:

  1. Rezerwujemy grupy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  2. Zajęcia trwają 45 minut plus ewentualnie 10 minut na kwestie techniczne.
  3. Koszt zajęć: 9 zł od osoby w j. polskim, 12 zł od osoby w j. obcym.
  4. Minimalna liczba uczestników: 10 osób, maksymalna liczba uczestników: 35 osób
  5. Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
  6. Rezerwacji należy dokonać w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744 (czynne w godz. 9:00–16:00 w dni powszednie). Zasady rezerwacji znajdą Państwo tutaj: https://mnk.pl/artykul/jak-zamowic-zajecia-edukacyjne-w-muzeum
  7. Zamawiający otrzymuje link z Muzeum wraz z informacjami organizacyjnymi i proszony jest o rozesłanie go wszystkim uczestnikom.
  8. Zamawiający otrzymuje wiadomość mailową z informacjami o płatności oraz szczegółami organizacyjnymi, które powinien przekazać uczestnikom zajęć.
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję