Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Lekcje online dla szkół

Lekcje online dla szkół

Lekcje online dla szkół

Chcecie wiedzieć, co było tak kuszące w sarmatyzmie? Dlaczego dama Leonarda trzyma na rękach gronostaja? Jak odróżnić perspektywę zbieżną od powietrznej? W jakim celu Jan Matejko malował nietoperze?

Zapraszamy na lekcje online dla szkół!

Do skorzystania z oferty zachęcamy nauczycieli, wychowawców i pracowników domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych oraz innych instytucji chcących wzbogacić edukację kulturową swoich podopiecznych. Spotkania online są inspirowane lekcjami muzealnymi, które zazwyczaj realizujemy w naszym Muzeum. Wychodząc w stronę obecnych potrzeb grup zorganizowanych, przenieśliśmy niektóre z naszych zajęć do sieci. Zostały one dostosowane do specyfiki spotkań w Internecie. Mieszczą się w czasie jednej godziny lekcyjnej i prowadzone są przez doświadczonych edukatorów muzealnych. Zajęcia proponujemy uczniom i uczennicom klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

 

Informacje praktyczne

 1. Rezerwujemy grupy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Zajęcia trwają 45 minut plus ewentualnie 10 minut na kwestie techniczne.
 3. Koszt zajęć: 9 zł od osoby w j. polskim, 12 zł od osoby w j. obcym
 4. Minimalna liczba uczestników: 10 osób

Maksymalna liczba uczestników: 35 osób

 1. Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
 2. Rezerwacji należy dokonać w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744 (czynne w godz. 9:00–16:00 w dni powszednie). Zasady rezerwacji znajdą Państwo tutaj: https://mnk.pl/artykul/jak-zamowic-zajecia-edukacyjne-w-muzeum
 3. Zamawiający otrzymuje link z Muzeum wraz z informacjami organizacyjnymi i proszony jest o rozesłanie go wszystkim uczestnikom.
 4. Zamawiający otrzymuje wiadomość mailową z informacjami o płatności oraz szczegółami organizacyjnymi, które powinien przekazać uczestnikom zajęć.
 5. Płatności za zajęcia należy dokonać przed umówionym terminem lekcji.

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem będziemy mogli jak najlepiej nauczyć się i poznać doskonalić tę formę prowadzenia spotkań z grupami szkolnymi. Wszelkie komentarze prosimy kierować do Filipa Skowrona (fskowron@mnk.pl).

 

TEMATY LEKCJI ONLINE


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 1. Kolekcjonowanie - pasja czy szaleństwo?

słowa klucze: kolekcjonowanie, kolekcja, przeszłość, dziedzictwo, sztuka, zabytek, Izabela Czartoryska, Jan Matejko, Feliks “Manggha” Jasieński

Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

 1. Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki

słowa klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło artystyczne, chronologia, epoka

Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

 1. Muzyczny dom Karola Szymanowskiego

słowa klucze: kompozytor, muzeum biograficzne, folklor góralski, balet, pantomima,  harnaś

Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

 1. Białe złoto. O ceramice w zbiorach Czartoryskich

słowa klucze: ceramika, porcelana, fajans, dwór, szlachta, garncarstwo, rzemiosło artystyczne, liczenie czasu - wieki

Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

 1. Jak czytać przeszłość? O źródłach historycznych

słowa klucze: źródła historyczne, historyk, archiwum, biblioteka, dzieła sztuki, wspomnienia, pamiętniki, archeologia, nauki pomocnicze historii (sfragistyka, numizmatyka, genealogia)

Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

 1. Dama z gronostajem i Leonardo da Vinci 

słowa klucze: portret, „Dama z gronostajem”, Leonardo da Vinci, mecenat, konserwacja, warsztat malarski, malarstwo temperowe, malarstwo olejne, sfumato

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem i Rembrandt van Rijn 

słowa klucze: pejzaż, “Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, Rembrandt van Rijn, konserwacja, malarstwo olejne, warsztat malarski, przypowieść.

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Kultura szlachecka. Sarmatyzm

słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój szlachecki, portret sarmacki

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok

słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka sakralna, sztuka świecka, tematy charakterystyczne dla danej epoki: scena biblijna, portret, ikonografia, symbol, alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna, światło i cień. 

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

       5. Kultura i obyczaje Młodej Polski

słowa klucze: Młoda Polska, secesja, artysta, role społeczne kobiet i mężczyzn, patriotyzm, sztuka dla sztuki, teatr, literatura, cyganeria, sztuka ogrodowa, Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, motywy roślinne, japonizm, ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, Kraków

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Romantyzm w kontekście literackim

słowa klucze: romantyzm, korespondencja sztuk, polscy bohaterowie narodowi, język ezopowy, mesjanizm, gotycyzm, ludowość, historyzm, Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Napoleon, Adam Mickiewicz, Piotr Michałowski, Jan Matejko

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Cud Wisły. Fakty i mity

słowa klucze: wojna polsko-bolszewicka, Bitwa Warszawska, Cud Wisły, ksiądz Skorupka, bitwa pod Komarowem

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1.  Zrozumieć malarstwo XIX wieku. Analiza dzieła sztuki

słowa klucze: analiza formalna i analiza treści, gatunki malarskie, ekspresja, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini, luminizm

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Malarscy kronikarze historii Polski

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda, alegoria, idealizacja, konwencja

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 1. Wiktoria Wiedeńska. Historia wielkiego zwycięstwa

słowa klucze: Jan III Sobieski, Imperium Osmańskie, barok, orientalizm, janczar, husaria, szabla, jatagan, buńczuk, kałkan, kawa

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. Sztuka umierania. Motyw vanitas w sztuce sarmackiej

      słowa klucze: motyw vanitas, sztuka wanitatywna, sztuka sarmacka, pompa funebris,    castrum doloris, portret trumienny, chorągiew nagrobna, epitafium

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 1. Finis Poloniae. Ostatnie lata I Rzeczpospolitej

      słowa klucze: Tadeusz Kościuszko, rozbiory Polski, konfederacja barska, Stanisław  August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Konstytucja 3 maja, konfederacja targowicka

Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Istnieje możliwość zamówienia lekcji dla 6 klasy szkoły podstawowej.

 

TEMATY LEKCJI ONLINE W JĘZYKU ANGIELSKIM

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS 7-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

 1. Lady with an Ermine and Leonardo da Vinci

keywords: masterpiece, portrait,  Leonardo da Vinci, oil painting, tempera painting, Renaissance painting, sfumato

 1. Landscape with the Good Samaritan and Rembrandt van Rijn

keywords: masterpiece,  landscape = scenery, Rembrandt van Rijn, oil painting, Baroque painting, parable, staffage

 

 

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję