Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo

HISA - Interpretacja dziedzictwa dla seniorów

HISA - Interpretacja dziedzictwa dla seniorów

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu ludziom powyżej 55. roku życia do miejsc związanych z szeroko pojętym dziedzictwem.
Projekt partnerski (Heritage Interpretation for Seniors Audiences", HISA (Interpretacja dziedzictwa dla Seniorów) 2013 – 2015

Na międzynarodowej konferencji dotyczącej "Interpretacji Europy"(Inherit Europe), która miała miejsce w Pizie w 2012 roku, delegatki z Malty (Marie Avellino, z Uniwersytetu w Malcie) i Polski (Lidia Kozieł-Siudut z Muzeum Narodowego w Krakowie oraz członek Towarzystwa Przyjaciół Mzueum Narodowego w Krakowie), zaproponowały podjęcie międzynarodowej współpracy nastawionej na interpretację potrzeb seniorów zwiedzających muzea i miejsca związane z szeroko pojętym dziedzictwem ludzkości.

Projekt rozpoczął się w jesieni 2013 roku z udziałem pięciu partnerów z:
Niemiec – Interpret Europe – European Association for Heritage Interpretation e.V.
Malty – University of Malta, Institute for Tourism Travel and Culture
Polski – Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie
Wielkiej Brytanii – Red Kite Environment Ltd.
Włoch – Ce.S.F.Or. – Centro Studi Formazione Orientamento

Środki na prace związane z projektem zostały pozyskane z funduszy europejskich - Projekty partnerskie Grundtviga z programu "Lifelong Learning Programme" (Uczenie się przez całe życie). Projekt nosi nazwę "Heritage Interpretation for Seniors Audiences" w skrócie HISA.

W związku ze zmianami demograficznymi seniorzy stają się coraz ważniejszą grupą wśród zwiedzających muzea i inne miejsca dziedzictwa. Odgrywają też ważną rolę jako aktywni obywatele i często mają wpływ na opinie innych grup społecznych.

Projekt HISA może pomóc seniorom w poszerzeniu i rozwinięciu ich zainteresowań, zachęcić do refleksji i pomóc przełamać stereotypowe opinie na temat seniorów.

Nieformalne spotkania z seniorami w muzeach i miejscach dziedzictwa, pozwalają lepiej poznać i określić ich potrzeby. Zadaniem partnerów uczestniczących w projekcie jest zbieranie danych ze swojego regionu zarówno od ludzi, którzy mają do czynienia z seniorami (przewodników, pracowników muzealnych oprowadzających grupy seniorów, wykładowców) jak i od samych seniorów oraz dzieleniem się wcześniej rozwiniętą "dobrą praktyką" dotyczącą tego tematu ze swoimi partnerami. Przedmiotem zainteresowania są także trudności jakie mogą spotkać podczas zwiedzania, dotyczy to fizycznych i intelektualnych barier dla seniorów o różnym stopniu sprawności jaki i zainteresowań seniorów oraz ich opinii na temat ludzi przyjmujących i oprowadzających ich po miejscach dziedzictwa.

Zebranie takich informacji pomoże partnerom projektu na opracowanie przewodnika (manual) dla pracowników muzealnych i innych miejsc związanych z dziedzictwem. Pozwoli on na dostosowanie interpretacji dziedzictwa dla potrzeb seniorów krajowych i zagranicznych, odwiedzających miejsca dziedzictwa. Będzie także pomocne w zwróceniu uwagi na kompetencje potrzebne pracownikom mającym do czynienia z seniorami. Opracowanie takiego przewodnika jest głównym celem projektu HISA.

Pierwszym krokiem w projekcie było spotkanie partnerów w Bristolu w Wielkiej Brytanii w dniach 28 listopada do 1 grudnia 2013 roku. Na spotkaniu tym zostały skonkretyzowane cele i kierunki naszego działania. Następstwem tego spotkania było opracowanie przez partnerów z Malty, we współpracy z pozostałymi partnerami, ankiety skierowanej zarówno do seniorów jak i profesjonalistów współpracujących z seniorami. Wyniki ankiety rozprowadzonej w krajach wszystkich partnerów projektu i odesłanej do Malty, zostały omówione na drugim spotkaniu partnerów, które miało miejsce w dniach 2 do 5 lipca 2014 roku.

Wszyscy partnerzy projektu HISA zajmują się też rozpowszechnianiem działalności dotyczącej projektu w swoich regionach jak i dzieleniem się wzajemnie swoimi osiągnięciami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  www.interpret-europe.net/hisa
Słowa kluczowe: projekt, edukacja, seniorzy
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję