Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Dobre praktyki

Dobre praktyki

Cykliczny program edukacyjny będący efektem wieloletniej współpracy między Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sekcją Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.
Program, stanowiący cześć autorskiego projektu metodyczno-badawczego "Edukacja muzealna w Krakowie" prowadzonego przez dr Renatę Pater (Instytut Pedagogiki UJ), w Muzeum realizowany jest we współpracy z Anną Grzelak i Jagodą Gumińską (Sekcja Edukacji MNK). Program angażuje studentów trzeciego roku Instytutu Pedagogiki UJ (specjalność: Animacja Społeczno-Kulturowa), odbywających praktyki w ramach zajęć dydaktycznych do modułu "Edukacja muzealna" oraz zaproszonych do projektu nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z Krakowa i okolic.

Efektem kilkumiesięcznej współpracy między szkołą (nauczycielami i uczniami), uniwersytetem (wykładowcą i studentami) i muzeum (edukatorami muzealnymi) są zajęcia edukacyjne opracowane z uwzględnieniem możliwości i potrzeb wszystkich zaangażowanych stron. Autorskie warsztaty muzealne prowadzone przez studentów odbywają w przestrzeniach wystaw Muzeum, pod okiem doświadczonych edukatorów muzealnych. W trakcie pracy nad scenariuszami studenci poznają zbiory i kolekcje muzealne, specyfikę pracy z odbiorcą w muzeum, jak również oczekiwania zaangażowanych w projekt nauczycieli oraz możliwości percepcyjne uczniów.

- Realizowana w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej edukacja muzealna jest nowatorskim sposobem łączenia teorii z praktyką oraz prowadzenia równocześnie badań w działaniu. Korzyści płynące z tak podjętej współpracy są wymierne dla wszystkich zaangażowanych stron. Obserwuję wzrost zainteresowania edukacją muzealną, w ten sposób prowadzoną. Przekonują o tym pozytywne wypowiedzi płynące od uczniów, nauczycieli i studentów, ich zaangażowanie, zdobyta wiedza i doświadczenia. Potwierdza to tezę, że współczesne muzeum może być i jest interesującym i atrakcyjnym miejscem edukacji, odkrywania świata, drugiego człowieka, sztuki i kultury. Żywię nadzieję, że projekt ten przyczyni się do zainicjowania systemowych zmian w edukacji kulturalnej – muzealnej dzieci i młodzieży jak również dorosłych - mówi koordynator projektu, dr Renaty Pater.

W 2014 roku, czyli tegorocznej edycji, w programie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Bibicach , Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 44 w Krakowie oraz Gimnazjum w Bibicach. Zajęcia muzealne odbywały się w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz w Domu Jana Matejki.

Koordynacja i autorka projektu: dr Renata Pater (Instytut Pedagogiki UJ)
Koordynacja i współpraca: Anna Grzelak, Jagoda Gumińska (Sekcja Edukacji MNK)

Kiedy dowiedziałam się, że muszę uzupełnić aż dziewięć przedmiotów z poprzedniego roku, nie byłam zadowolona, jednak patrząc z perspektywy czasu, większość tych zajęć okazała się interesująca i rozwojowa. Jednym z takich przedmiotów była właśnie pedagogika muzealna, a jej idealnym dopełnieniem - metodyka zajęć edukacyjno-muzealnych, ponieważ umożliwiła zastosowanie naszej wiedzy w praktyce, poza tym kontakt z drugim człowiekiem, zwłaszcza z dzieckiem często motywuje i inspiruje podwójnie.
Katarzyna Dudek III rok Animacji Społeczno-Kulturowej, Instytut Pedagogiki UJ

Partner

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję