Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe

Głównym celem projektu "Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe – stworzenie platformy digitalizacji zbiorów muzealnych w regionie Małopolski" jest zwiększenie dostępu on-line do zbiorów muzealnych poprzez stworzenie wspólnej strony internetowej siedmiu ważnych instytucji kultury z regionu Małopolski.
Zbudowanie trwałej sieci współpracy między uczestnikami projektu posłuży ochronie i popularyzacji dóbr kultury przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Zgodnie z ideą rozwoju społeczeństwa, opartego na wiedzy, oraz strategią rozwoju form kształcenia na odległość, projekt – zakładający digitalizację najcenniejszych obiektów Muzeum Narodowego w Krakowie i instytucji partnerskich oraz ich upowszechnianie – umożliwia prezentację dzieł sztuki w formie wirtualnej, łatwo dostępnej dla każdego.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i jego popularyzacja są jedną z wytycznych Unii Europejskiej, realizowaną poprzez nowatorski w skali Polski projekt zakładający digitalizację najcenniejszych zbiorów, zainicjowany przez Muzeum Narodowe w Krakowie w partnerstwie z:
Wirtualny odbiorca otrzymuje w sposób łatwy i przystępny dostęp do informacji o ok. 54 000 najcenniejszych dziełach sztuki prezentowanych na interaktywnej, multimedialnej platformie internetowej www.kultura.malopolska.pl.

Umożliwi ona poznawanie zasobów dziedzictwa kultury, w znacznej większości nie udostępnianych publiczności na co dzień. Wspólna strona wszystkich uczestników projektu powstanie w oparciu o jeden program bazodanowy służący opracowaniu małopolskich kolekcji, wspólny słownik pojęć kluczowych i ujednolicone standardy opisów zabytków. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość odkrywania i zgłębiania bogactwa kultury i historii Małopolski. Portal stanowiąc źródło wiedzy, pogłębionej refleksji czy inspiracji pozwoli kształtować przez mieszkańców regionu swoją tożsamość, wynikającą z wartości, bogactwa i odrębności tej kultury.

Proces digitalizacji prowadzony metodą fotografowania, skanowania i mikrofilmowania najcenniejszych zasobów kultury wzbogaci wspólną, internetową bazę danych zawierającą podstawowe (nota katalogowa) oraz popularno-naukowe informacje o wybranych obiektach z kolekcji. Do digitalizacji zostanie wykorzystany profesjonalny sprzęt, zakupiony w ramach projektu, który zapewnia wymaganą wysoką jakość obrazu cyfrowego, jego archiwizację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi standardami.
Prezentacja zdigitalizowanych obiektów zachęci do aktywnego uczestnictwa w kulturze publiczność internetową, dostarczając zasobów wiedzy dostosowanych do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców.

Wartość projektu: 3.946 147,45 zł
Wartość dofinansowania: 2. 366 882,25 zł
Termin realizacji projektu: 01.04.2011 – 31.03.2014

Przygotowanie: Luiza Fijałkowska, Joanna Niewidok

 
 
 
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Słowa kluczowe: projekt, digitalizacja, zbiory
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję