Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
Konkurs: sklepik w Gmachu Głównym MNK i Sukiennicach

Konkurs: sklepik w Gmachu Głównym MNK i Sukiennicach

Konkurs: sklepik w Gmachu Głównym MNK i Sukiennicach

Konkurs na prowadzenie sklepu w Gmachu Głównym MNK i Sukiennicach

16.02.2021
wtorek
Muzeum Narodowe w Krakowie z siedziba przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej w poniższych lokalizacjach:
  • al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie),
  • Rynek Główny 3, 31-042 Kraków (Galeria Sztuki Polskiej XIX w Sukiennicach),


w celu prowadzenia sklepów muzealnych, projektowania, produkcji i dystrybucji gadżetów na czas określony 24 miesiące od daty zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na kolejny okres

Termin przejęcia lokalu przez nowego najemcę – kwiecień 2021 r.Minimalna stawka czynszu wywoławczego najmu wynosi odpowiednio:

a)     Gmach Główny – 1800,00 zł netto (jeden tysiąc osiemset złotych)
b)     Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach – 1200,00 zł  netto (jeden tysiąc dwieście)

Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2021 r. godz. 15.00, pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050.

Ocena złożonych ofert nastąpi do dnia 25.03.2021 r.   

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu (w tym ustalenia terminu wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną) można uzyskać pod numerem telefonu: 797-029-922

Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

załącznik nr 1 - Rzut pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu

załącznik nr 2 - Wzór zgłoszenia konkursowego

załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika konkursu

załącznik nr 4 - wykaz elementów wyposażenia (Sukiennice)

załącznik nr 5 – projekty umów najmu (Gmach Główny,Sukiennice), umowy konsygnacyjnej i umowy o produkcję gadżetów

Regulamin konkursu
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję