Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart kir Calendar Calendar Calendar Logo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU

Gmach Główny

al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
22.07.2021
czwartek

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NIEOGRANICZONEGO KONKURSU

NA WYBÓR NAJEMCY NOŚNIKA REKLAMOWEGO
NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ GMACHU GŁÓWNEGO  PRZY AL. 3 MAJA 1 W KRAKOWIE

 

  1. Muzeum Narodowe w Krakowie z siedziba przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na najem nośnika oraz powierzchni ekspozycyjnej na północnej elewacji Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie o wymiarach 11,5 m x 16,42 m
  2. Konkurs ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty na najem nośnika oraz powierzchni ekspozycyjnej na elewacji budynku Gmachu Głównego przy al. 3 Maja 1 w Krakowie.
  3. Konkurs jest nieograniczony i ma charakter otwarty.
  4. Termin przejęcia Przedmiotu Najmu przez nowego najemcę – do dnia 31.08.2021 r.
  5. Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi – 15000 zł netto (słownie piętnaście tysięcy netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  6. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.08.2021 r. (poniedziałek) godz. 14.00, pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050 z dopiskiem na kopercie „KONKURS – NAJEM NOŚNIKA REKLAMOWEGO”.
  7. Ocena złożonych ofert oraz rozmowy z oferentami wyłonionymi w konkursie nastąpi do dnia 12.09.2021 r.
  8. Organizator zaleca zapoznanie się z Przedmiotem Najmu przed złożeniem oferty. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 433-57-41.

Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załącznik nr 1 - Regulamin

 Załącznik nr 2 - umowa najmu

Załącznik nr 3 -  formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w Konkursie

Załącznik nr 5 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję