Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar Logo
konkurs ofert na kawiarnię w Pawilonie Józefa Czapskiego

konkurs ofert na kawiarnię w Pawilonie Józefa Czapskiego

konkurs ofert na kawiarnię w Pawilonie Józefa Czapskiego

02.09.2021
czwartek
Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą przy al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 85,10 m kwadratowych mieszczącego się w Pawilonie Józefa Czapskiego przy ul. Piłsudskiego 14B w Krakowie przeznaczanego na prowadzenie kawiarni na czas określony minimum 24 miesiące od daty zawarcia umowy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Termin przejęcia lokalu przez nowego najemcę – październik 2021 r. 

Minimalna stawka miesięcznego czynszu najmu wynosi – 2000,00 zł netto (słownie dwa tysiące złotych 00/100 netto). Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2021 r. godz. 15.00, pocztą na adres Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków (decyduje data wpływu do siedziby MNK) lub osobiście w Sekretariacie Głównym – pokój nr 050.

Ocena złożonych ofert nastąpi do dnia 15.09.2021 r.   

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu (w tym ustalenia terminu wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją techniczną) można uzyskać pod numerem telefonu: 797-029-922

Muzeum Narodowe w Krakowie zastrzega sobie, iż warunki konkursu mogą zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również że konkurs może zostać unieważniony w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, albo zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do zaproszenia dołączone są następujące załączniki:

Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję