Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Szkoła Interpretacji 2017/2018 - szkolenia

Szkoła Interpretacji 2017/2018 - szkolenia

Szkoła Interpretacji 2017/2018 - szkolenia

Precz z bierną kontemplacją! Zapraszamy na nową odsłonę cyklu szkoleń “Szkoła interpretacji”.

W tym roku chcemy zadać kłam popularnemu przeświadczeniu, że w muzeach trzeba zachować ciszę. Będziemy się zastanawiać nad różnymi obliczami porozumiewania się, dyskutowania oraz technikami komunikacji, które mogą być przydatne w pracy z odbiorcami. Zaprosimy ekspertów od interpretacji dziedzictwa, krytyki artystycznej, debatowania, sztuki ulicy oraz porozumiewania się poprzez znaki wizualne. Inspiracją dla nas będą ekspozycje stałe i wystawy czasowe prezentowane w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie.

"SZKOŁA INTERPRETACJI"
to coroczny cykl szkoleń dla osób zainteresowanych różnymi formami pracy z dziełem sztuki, a w szczególności dla nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury organizowany przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.
W tym roku spotykamy się co dwa miesiące na innej wystawie Muzeum i zastanawiamy się nad obliczami komunikacji i dyskusji.

Zapraszamy nauczycieli, aby dowiedzieli się, jak wykorzystywać muzeum do pracy dydaktycznej.

Zapraszamy edukatorów, aby doskonalili swój warsztat edukacyjny w oparciu o nowe konteksty.

Zapraszamy animatorów kultury i studentów kierunków humanistycznych, aby nauczyli się, co sztuka zgromadzona w muzeum może powiedzieć o nas samych.

Szkolenia prowadzone są przez zaproszonych gości, kustoszy, współpracowników i pracowników Działu Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie.


CENA
Opłata za pojedyncze szkolenie wynosi 50 zł
Zachęcamy do zakupu karnetu na wszystkie pięć szkoleń w cenie 200 zł (jedno spotkanie gratis!)

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
BIlety: www.bilety.mnk.pl (bilety na drugie szkolenie będą w sprzedaży on-line od 6.10.2017)
Informacja: Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 433 57 44 (czynne w godz. 9.00-16.00 w dni powszednie).


PROGRAM SZKOLEŃ


Spotkania odbywają się w ciągu tygodnia w godzinach 16:00 – 20:00 w różnych oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie - zarówno na wystawach stałych, jak i czasowych. Każde szkolenie składa się ze spotkania z zaproszonym gościem, oprowadzania po wystawie oraz warsztatów edukacyjnych. W przerwie przewidziany jest poczęstunek.

 • czwartek, 5 października 2017, godz. 16.00-20.00 - BRAK WOLNYCH MIEJSC
  Wystawa #Dziedzictwo, Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1
  Temat: Interpretacja dziedzictwa - jak ją wykorzystywać w pracy edukacyjnej

  Spotkanie będzie poświęcone interpretacji dziedzictwa kulturowego, rozumianego szeroko jako całość spuścizny po naszych przodkach, która obejmuje różnorodne media. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, skąd się wzięło pojęcie dziedzictwa i jak jest rozumiane obecnie. Nacisk położony zostanie na praktyczne poszukiwanie konkretnych narzędzi, dzięki którym dyskusja nad różnorodnością polskiej tradycji jest możliwa z odbiorcami w pracy edukacyjnej. Część aktywności odbędzie się na wystawie #dziedzictwo, prezentującej obraz polskiej kultury w zwierciadle zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

 • piątek, 1 grudnia 2017, godz. 16.00-20.00 - BRAK WOLNYCH MIEJSC
  Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Rynek Główny 3
  Temat: Retoryka i krytyka - jak je wykorzystywać w pracy edukacyjnej

  Szkolenie poświęcone zostanie tematyce budowania perswazyjnych wypowiedzi – czyli retoryce i krytyce, rozumianych jako dowodzenie pewnych przekonań w dyskusji z innymi.
  W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach znajdują się jedne z najbardziej znanych dzieł w historii polskiej sztuki. To one staną się inspiracją dla warsztatów edukacyjnych, w czasie których uczestnicy, poprzez wcielanie się w role krytyka, poznają krytykę jako sposób edukacyjnego działania z obiektem artystycznym. Tę wiedzę można praktycznie wykorzystać w pracy z odbiorcami.

 • środa, 7 lutego 2018, godz. 16.00-20.00 - BRAK WOLNYCH MIEJSC
  Wystawa "Wyspiański", Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1
  Temat: Debata oksfordzka - jak ją wykorzystywać w pracy edukacyjnej

  Szkolenie będzie poświęcone technice debaty oksfordzkiej jako przemyślanego narzędzia edukacyjnego, które może znaleźć zastosowanie w różnych okolicznościach. Uczestnicy dowiedzą się, jak konstruować debaty oksfordzkie, aby osiągały konkretne cele edukacyjne, a następnie inspirując się wystawą dzieł Stanisława Wyspiańskiego sami spróbują zaprojektować debatę o tym twórcy.

 • wtorek, 24 kwietnia 2018, godz. 16.00-20.00 - sprzedaż biletów rozpocznie się 8 lutego 2018
  Wystawa "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989", Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1
  Temat: Komunikacja wizualna - jak ją wykorzystywać w pracy edukacyjnej

  Szkolenie będzie poświęcone wizualnym i graficznym sposobom komunikacji międzyludzkiej. Uczestnicy poznają wystawę poświęconą polskiemu współczesnemu dizajnowi, a następnie ruszą w teren, aby w trakcie specjalnego spaceru po mieście z aranżerką wystawy porozmawiać na temat języka komunikacji wizualnej jako narzędzia edukacyjnego.

 • czwartek, 7 czerwca 2018, godz. 16.00-20.00 - sprzedaż biletów rozpocznie się 4 kwietnia 2018
  Wystawa "Teraz komiks!", Gmach Główny MNK, al. 3 Maja 1
  Temat: Sztuka uliczna - jak ją wykorzystywać w pracy edukacyjnej

  Przedmiotem szkolenia będzie sztuka uliczna rozumiana jako demokratyczne wypowiadanie się we wspólnej przestrzeni miasta. Szkolenie będzie składało się z wizyty na wystawie "Teraz komiks!", prezentującej zjawisko sztuki komiksowej w Polsce, oraz warsztatów poświęconych wykorzystywaniu języka sztuki ulicznej w pracy edukacyjnej. Estetyka komiksu będzie dla nas inspiracją do porozmawiania na temat debaty publicznej.


Program - do pobrania

MASZ PYTANIE?

Prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Rezerwacji MNK: rezerwacja@mnk.pl  lub tel. 12 433 57 44 (czynne w godz. 9.00-16.00 w dni powszednie).

Koordynacja: Filip Skowron, Anna Grzelak (Dział Edukacji MNK)
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję