Obiekt dostępny dla niepełnosprawnych ruchowo Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo eye facebook facebookflickr flickr googleplus googleplusinstagram instagram pinterest pinterest searchsearchtwitter twitterwifi Zakaz fotografowania youtube youtube wheelchair Listgridheart kir Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Alert Calendar Calendar Calendar
Lekcje muzealne - gimnazjum

Lekcje muzealne - gimnazjum

fot.Mirosław Żak, pracownia fotograficzna MNK

Lekcje muzealne - gimnazjum

Zajęcia zostały opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej nauczania przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka. Lekcje muzealne stanowią znakomite uzupełnienie lekcji w szkole.

EPOKI 
Tematy zajęć uporządkowane są chronologicznie w oparciu o podział na kolejne epoki, podobnie jak ma to miejsce w programach szkolnych. Jednak podział ten – przyjęty również w większości muzealnych ekspozycji – nie jest nieprzekraczalny, a zjawiska historyczne i artystyczne omawiane są w szerokim kontekście, ze szczególnym naciskiem na ich znaczenie dla zrozumienia  współczesności. Lekcje pozwalają zdobyć wiedzę o stylach w sztuce różnych epok, o dominujących tematach przedstawień, ikonografii, obyczajowości na tle wydarzeń historycznych epoki. Część lekcji łączy zbiory różnych galerii muzeum i może odbywać się w kilku różnych miejscach: kultura polskiego baroku reprezentowana jest zarówno w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, jak i w Galerii  Rzemiosła Artystycznego i Galerii "Broń i Barwa w Polsce" w Gmachu Głównym Muzeum. Sztukę wieku XIX omawiamy w Galerii w Sukiennicach, ale także w Domu Jana Matejki, a najbardziej "krakowski" z tematów, sztuka Młodej Polski i symbolizm, może być zaprezentowany w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, Kamienicy Szołayskich, Domu Józefa Mehoffera czy w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Gmachu Głównym. Tematy te znajdują dla siebie ilustrację także w innych miejscach w Krakowie – w jego muzeach i zabytkach rozsianych w całym mieście. Warto zatem połączyć lekcję muzealną ze spacerem po Krakowie lub skorzystać z jednego z proponowanych przez nas szlaków zwiedzania.


STAROŻYTNOŚĆ

 1. Starożytny pieniądz wehikułem czasu / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa-klucze: starożytność, basen Morza Śródziemnego, starożytni władcy, mitologia grecka, polis, republika, cesarstwo, personifikacja, barbarzyńcy, pieniądz, moneta, barter

 2. Bogowie i herosi. Wątki mitologiczne w sztuce / Arsenał Książąt Czartoryskich - wystawa "Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich"
  słowa klucze: mit, mitologia grecka, mitologia rzymska, politeizm, monoteizm, atrybuty bogów, dzieje herosów, teogonia, kosmogonia, antropomorfizm, sztuka starożytna

ŚREDNIOWIECZE
 1. Świat średniowiecznej sztuki / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria"Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek"
  słowa-klucze: średniowiecze, teocentryzm, religijność średniowiecza, misteria, sztuka sakralna, malarstwo tablicowe, rzeźba, epitafium, ikonografia, atrybut, symbol, perspektywa hierarchiczna, fundator, mistrz, warsztat, źródła obrazowania: Biblia, Złota Legenda

 2.  Wzorce osobowe średniowiecza / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria"Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek", wystawa"Kraków na wyciągnięcie ręki"
  słowa-klucze: średniowiecze, teocentryzm, wzorce osobowe: władca, rycerz, święty, asceta, rola wzorców osobowych w społeczeństwie i kulturze epoki, kultura i obyczaje rycerskie, ikonografia, hagiografia
  Lekcja polecana również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
NOWOŻYTNOŚĆ
 1. Wielcy wodzowie i dowódcy dawnej Polski / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa-klucze: historia, hetman polny, koronny, sylwetki hetmanów, wojny XVII wieku, taktyka, uzbrojenie, buzdygan, buława, kopia, skrzydła husarskie

 2. Przez dziurkę od klucza. Jacy byli polscy władcy? / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: dynastia, elekcja, dwór królewski, kultura dworska, sylwetki władców, obyczajowość i styl życia epoki nowożytnej, moda, insygnia królewskie, order, pieczęć

 3. Kultura szlachecka. Sarmatyzm / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój szlachecki, portret sarmacki
  Lekcja polecana również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących i niewidomych

 4.  Kryzys i prosperity / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa-klucze: prosperity, kryzys, złoty wiek, wojny XVII wieku, dualizm gospodarczy, koniunktura, folwark, eksport, import, inflacja, pieniądz podwartościowy, moneta

 5. Cienie i blaski kultury sarmackiej / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek"
  słowa-klucze: barok, sarmatyzm, portret sarmacki, portret trumienny, strój szlachecki, sylwetki polskich władców i hetmanów
  Lekcja polecana również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących i niewidomych.

 6. Kultura polskiego baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek"
  słowa-klucze: barok, kultura szlachecka, kontrreformacja, portret sarmacki, epitafium, figura serpentinata, vanitas

 7. Ars moriendi w kulturze polskiego średniowiecza i baroku / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII – XVIII wiek"
  słowa-klucze: vanitas, epitafium, obraz wotywny, portret trumienny, literatura wanitatywna, ceremoniał pogrzebowy, taniec śmierci, pompa funebris

WIEK XIX I PRZEŁOM XIX I XX WIEKU
 1. Malarscy kronikarze historii Polski / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
  słowa-klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograficzne i historyczne, historiozofia, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka, akademizm, sztuka "ku pokrzepieniu serc", propaganda, anegdota, alegoria, idealizacja, konwencja

 2. Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce", Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka, codzienność żołnierska, kobiety a powstania, strój i uzbrojenie, militaria, sukmana, żałoba narodowa, biżuteria patriotyczna

 3.  Ku pokrzepieniu serc czy rozrachunek z historią? / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: sztuka w służbie walki o niepodległość, historia, rola artysty w okresie zaborów, ojczyzna, patriotyzm, kultura narodowa, tradycja, świadomość społeczna, dziedzictwo, pamięć

 4. Piekło życia i "zaczarowany zamek" – XIX-wieczny model małżeństwa i rodziny na przykładzie domu Jana i Teodory Matejków / Dom Jana Matejki
  słowa-klucze: kobieta, mężczyzna, rodzina w XIX wieku, role i obowiązki, modele wychowania do ról społecznych, wychowanie dzieci, model ojcostwa i macierzyństwa w XIX wiecznej rodzinie mieszczańskiej, obyczajowość, powołanie, tradycja, pozycja społeczna, wzorce kulturowe, wychowanie patriotyczne

 5. Stanisław Wyspiański - artysta młodopolski / Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
  słowa-klucze: Wyspiański, Młoda Polska, modernizm, symbolizm, secesja, korespondencja sztuk, literatura, teatr, linearyzm, mity narodowe, Polska, zabory, historiozofia, Wawel
  Lekcja polecana również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących i niewidomych

 6.  Kultura i obyczaje Młodej Polski / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze: Młoda Polska, secesja, sztuka, artysta, role społeczne kobiet i mężczyzn, patriotyzm, sztuka dla sztuki, teatr, literatura, cyganeria, Kraków młodopolski, sztuka ogrodowa

 7.  Oblicza polskiej secesji / Dom Józefa Mehoffera
  słowa-klucze: secesja, Mehoffer, Wyspiański, Młoda Polska, motywy roślinne, japonizm, ludowość, umiłowanie dawności, asymetria, pastel, Kraków

WSPÓŁCZESNOŚĆ
 1.  Widzieć i rozumieć – ćwiczenia z patrzenia / Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XX w.
  słowa-klucze: analiza formy, analiza ikonograficzna, interpretacja, kontekst kulturowy, figuracja, abstrakcja, symbolizm, ekspresja, kompozycja, światłocień, perspektywa, przestrzeń, linia, kształt, barwa, walor, tworzywo, faktura, impast, kolaż

 2. Czas honoru. Historia Legionów i droga do niepodległości / Gmach Główny, Galeria "Broń i Barwa w Polsce"
  słowa-klucze: I wojna światowa, Legiony, Józef Piłsudski, Związek Strzelecki, I Kompania Kadrowa, bitwa warszawska, partie polityczne w 20. leciu międzywojennym, przewrót majowy, sanacja

 3. Między bykiem a niedźwiedziem – krótki kurs ekonomii / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 
  słowa-klucze: giełda, makler, papiery wartościowe, akcje, obligacje, PDA, indeksy giełdowe, notowania giełdowe, hossa, bessa, akcjonariusz

 4. Muzeum w szufladzie. Poeta – kto to jest? / Kamienica Szołayskich, wystawa "Szuflada Szymborskiej"
  słowa-klucze: Szymborska, poeta, poezja współczesna, korespondencja sztuk, miniatura, parodia, warsztat poetycki, inspiracja

 5. Muzeum wyobraźni. Wisława Szymborska o sztuce / Kamienica Szołayskich, wystawa "Szuflada Szymborskiej"
  słowa-klucze: Szymborska, poezja współczesna, ekfraza, intertekstualność, korespondencja sztuk, XX wiek, miniatura, mozaika, sztuka japońska, hiperbola, parafraza, parodia, historia

 6. Zakopiańska bohema – międzywojnie pod Tatrami / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  słowa-klucze: bohema, awangarda w sztuce i literaturze, Karol Szymanowski, Witkacy i Firma Portretowa, Jarosław Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Julian Lechoń, Zofia Nałkowska

 7. Józef Czapski - artysta i świadek historii XX wieku / Pawilon Józefa Czapskiego
  słowa-klucze: Czapski, kapizm, Paryż, Pankiewicz, Katyń, Anders, emigracja, Giedroyc, "Kultura", Polska Ludowa, malarstwo, krytyka artystyczna, II wojna światowa

 8. "Na nieludzkiej ziemi" - wojenne losy Polaków / Pawilon Józefa Czapskiego
  słowa-klucze: Czapski, II wojna światowa, Stalin, Anders, Katyń, zesłanie, Syberia, emigracja, malarstwo, łagry, literatura łagrowa

 9. Ko-lekcja z klasą /  / Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego - wystawa: Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz
  słowa klucze: sztuka, Auschwitz, wolność, twórczość, upamiętnienie, Lagermuseum, obóz, świadectwo, artysta

Przykłady zadań realizowanych na lekcjach muzealnych


TEMATY PRZEKROJOWE
Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie możemy skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji zjawisk obejmujących wiele epok i rozwijających się w czasie. Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy Galeria "Broń i Barwa w Polsce", gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać o różnych zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii.

 

 

 1. O modzie. Historia ubioru / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: moda, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji, obyczajowość i styl życia, strój, kostium, strój kontuszowy, frak, krynolina, tiurniura, biżuteria i akcesoria
  Lekcja polecana również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz niedowidzących i niewidomych.

 2. Sztuka i obyczaje żydowskie / Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego
  słowa-klucze: judaizm, święta żydowskie (Szabat, Chanuka, Purim, Pesach), tradycje żydowskie, judaika, synagoga i jej wyposażenie, diaspora

 3. W zakopiańskim stylu – podhalańskie inspiracje / Muzeum Karola Szymanowskiego w willi "Atma" w Zakopanem
  słowa-klucze: Podhale, Zakopane, styl podhalański, budownictwo i wzornictwo, pensjonat, uzdrowisko, moda na Zakopane, Karol Szymanowski, willa "Atma", artyści w "Atmie", Państwowa Szkoła Przemysłu Drzewnego

 4. W wielowyznaniowej Rzeczypospolitej / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Dawnej Polski. XII–XVIII wiek", "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  słowa-klucze: wielokulturowość, wielowyznaniowość, tolerancja religijna, kościół prawosławny, grekokatolicki i katolicki, liturgia, kalendarz, język liturgiczny i wizualny, obyczaje, sztuka sakralna wschodnia i zachodnia - podobieństwa i różnice, cerkiew, kościół, ikona, ikonostas, nastawa ołtarzowa

 5. Ikona – odkrywanie tajemnicy / Pałac Biskupa Erazma Ciołka, Galeria "Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej"
  słowa-klucze: prawosławie, kościół grekokatolicki, cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język symboliczny, technologia powstawania ikony: deska, pigment, spoiwo, tempera jajowa, złocenia, inskrypcje
  Lekcja polecana również dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

 6.  Płacidło, moneta, karta kredytowa, czyli historia pieniądza / Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
  słowa-klucze: numizmatyka, pieniądz, płacidło, barter, moneta, klipa, banknot, bon, awers, rewers, znak wodny, mincerz, mennica

 7. Sławne postacie historii Polski / Arsenał Książąt Czartoryskich - wystawa "Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich"
  słowa-klucze: historia, zabory, Jan III Sobieski, Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski, Fryderyk Chopin, Wielka Emigracja

 8. Ko-lekcja z klasą / Arsenał Książąt Czartoryskich - wystawa "Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich"
  słowa-klucze: zabytek, kolekcja, kolekcjoner, muzeum, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Izabela Czartoryska, rodzina Czartoryskich, patriotyzm, kultura narodowa, dziedzictwo, pamięć
TEMATY ZWIĄZANE Z ANALIZĄ DZIEŁA
 1. Analiza dzieła sztuki nowożytnej / Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM
  słowa-klucze: malarstwo biblijne, mitologiczne, rodzajowe, gatunki malarskie (portret, pejzaż, martwa natura), kompozycja, światłocień, walor, trójwymiarowość, faktura, laserunek, impast, caravaggionizm, ikonografia, ikonologia

 2. Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki / Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 
  słowa-klucze: analiza formalna i ikonograficzna, interpretacja, symbol a symbolizm, ekspresja, gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku, kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek, impast, fini, luminizm

 3. Tak to widzę. Analiza dzieła sztuki w kontekście literackim / Gmach Główny, Galeria Sztuki Polskiej XX wieku
  słowa-klucze: analiza formy, analiza ikonograficzna, interpretacja, kontekst kulturowy, korespondencja sztuk, teksty kultury, teksty źródłowe, kompozycja, ekspresja, światłocień, perspektywa, przestrzeń, linia, walor, kontrast, abstrakcja, figuracja, realizm, naturalizm, symbolizm, synestezja, metafora

LEKCJE MUZEALNE - OPŁATY, REZERWACJA
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej Polityce Prywatności
Akceptuję